12 maart 2018, Ooltgensplaat - Afgelopen week is er een raadsvoorstel aangenomen om een oud binnenvaartschip uit Rotterdam Katendrecht, het speelschip genaamd 'Kaapschip', naar de Galathesehaven in de Buutenplaets te brengen. In het afgelopen jaar is door een actieve groep vrijwilligers natuurspeeltuin Buutenplaets opgezet om aan de oostkant van de gemeente Goeree-Overflakkee, nog een extra recreatieve voorziening te hebben met hoge kwaliteit. De basis hiervoor ligt er inmiddels, maar kan verder worden uitgebreid tot een volwaardige 'dagbestemming' waar voor meerdere uren een bezoek aan kan worden gebracht. Lees hieronder verder.

Speelschip en weeghuisje Sluishaven

Het bestaande oude weeghuisje dat staat bij de buitenspeelplaats aan de Galathesehaven te Ooltgensplaat, wordt opgeknapt en uitgebreid ten behoeve van “Buutenplaets”. Doel is om hier een uitgiftepunt voor kleine versnaperingen e.d. van te maken en tevens een ruimte te hebben voor de vrijwilligers, beheerder en gereedschap. Willem Noordzij: "Voor de vrijwilligers en beheerder een noodzakelijke uitbreiding voor een "eigen plekje" en voor de speeltuin een goede aanvulling op de bestaande zaken."

"Op dit moment ligt er in Rotterdam een speelschip nabij de s.s. Rotterdam en deze moet weg in verband met daar geplande woningbouw", vertelt Willem Noordzij. "Het is mogelijk dit speelschip naar de speeltuin “Buutenplaets” te plaatsen waardoor deze weer een attractie rijker is. In eerste instantie kan deze gebruikt worden om op te klimmen of kan dit gebruikt worden als een soort podium voor muziek e.d. Op termijn is het mogelijk om in een deel van het schip een zogenaamde 'escape room' te maken."

Beide zaken komen de ontwikkeling van de Galathese haven ten goede. Naast de subsidie moet er ook nog een bijdrage komen vanuit het bedrijfsleven en via Crowdfunding. Noordzij: "Er is met het Waterschap de Hollandse Delta gesproken over de noodzakelijke vergunningen (die 8 weken zal duren). Om het 100% te kunnen verwezenlijken zoeken we echter nog partners, donaties en bijdragen in natura. Neem gerust contact op als u/jij ook wilt investeren in ons prachtige eiland: Samen maken we Goeree-Overflakkee!", Wim Noordzij (Tel. 0653142432).