[Laatste update onderaan artikel] 11 september 2017, Nieuwe-/Oude-Tonge - De groep 'Mallemolens' en de Dorpsraad van Oude-Tonge roepen alle bewoners uit hun regio en geïnteresseerden op om naar de aanstaande raadsvergadering van gemeente Goeree-Overflakkee, op donderdagavond 14 september 2017, te komen: "De gemeenteraad staat aan de vooravond van een belangrijk besluit; een erg belangrijk besluit voor de leefomgeving van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Komen we tussen grote windturbines te wonen of blijven deze op enige afstand. Deze zaak speelt al vanaf begin 2014 en nu is het besluit nabij." Lees hieronder verder.

"Er komen al veel grote windturbines bij onze dorpen en als het aan onze Zeeuwse wethouder Frans Tollenaar ligt komen de dorpen vol in de “wind”. Onze raadsleden gaan daar deze week een oordeel over vormen.

Eneco, Deltawind en Peijnenburg hebben grote financiële belangen bij de uitbreiding van windpark Battenoord, daarom hebben zij een brief gestuurd aan hun leden, maar deze is eigenlijk bedoeld voor de raadsleden. Als een meerderheid van de raad “nee” durft te zeggen tegen uitbreiding windpark Battenoord, wordt gedreigd met nog meer en hogere turbines.

Deltawind, eens een idealistisch club, is gewoon een bedrijf waar rendement en winst hoog in het vaandel staan. In het motto van Deltawind: “wie tegen de windturbines aankijkt, mag er ook van profiteren", worden waarschijnlijk henzelf en hun leden/aandeelhouders bedoeld."

Oproep:

"Een meerderheid van de raadsleden, SGP, CU, CDA en een deel van de VVD, denken nog steeds na over de uitbreiding van windpark Battenoord; PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid, fractie Maliepaard en fractie Van der Meer luisteren naar de bevolking van de dorpen, zijn tegen de huidige voorstellen van de wethouder (uitbreiding windpark Battenoord) en roepen de wethouder op met andere oplossingen te komen.

Dus kom allen daarom naar de raadsvergadering in het Rondeel (Dwarsweg) te Middelharnis op a.s. donderdag 14 september om 19:30 uur en zie hoe onze raadsleden oordelen over de uitbreiding van windpark Battenoord".

[Laatste update hieronder]

OPROEP aan de GEMEENTERAAD om wethouder Tollenaar te herinneren aan zijn regierol over het eilandelijk winddossier.

Op donderdag 14 september a.s. bespreekt de gemeenteraad voor de tweede maal de aanvraag voor de bouw van windturbines aan de zuidkant van de dorpen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Verkort weergegeven wordt de gemeenteraad gevraagd de bouw van zes extra windturbines bij de dorpen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge mogelijk te maken door het bestemmingsplan aan te passen.

In een nieuwsbericht van de gemeente Goeree-Overflakkee (28-10-2016) wordt melding gemaakt dat wethouder F. Tollenaar op donderdag 27 oktober 2016 een aangepaste overeenkomst met de provincie Zuid-Holland heeft ondertekend, waarin is vastgelegd dat de gemeente haar bevoegdheid behoudt om omgevingsvergunningen te verlenen aan exploitanten van windturbines. In dit bericht wordt melding gemaakt dat wethouder Tollenaar “blij is dat de regierol bij de gemeente blijft. Hierdoor beslist de gemeenteraad over plannen en plaatsing van windturbines en niet de provincie of het rijk…. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Han Weber, is positief over de regierol die de gemeente pakt in de energietransitie.” Tot zover enkele citaten uit deze nieuwsbrief.

De gemeenteraad en niet de provincie of het rijk staat voor de afweging al dan niet de bouw van extra windturbines ten zuiden van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge planologisch mogelijk te maken.

Nu er een kans bestaat dat de gemeenteraad op grond van de ingebrachte zienswijzen van inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge niet bereid is het bestemmingsplan aan te passen, worden er door aanvragers berichten de wereld in gestuurd als zou de provincie dit wel gaan doen. Daarbij wordt verwezen naar het door de gemeente en provincie vastgestelde structuurplan. … Gemakshalve wordt voorbijgegaan aan afspraken over inspraak van de inwoners van het eiland bij ruimtelijke plannen. Dit is nadrukkelijk in de procedures ingebakken en wordt thans door Deltawind en andere aanvragers weggeduwd. In de procedures is nadrukkelijk rekening gehouden dat een vier jaar geleden aangewezen voorkeurslocatie na een zorgvuldige vervolgprocedure minder geschikt of helemaal niet geschikt kan zijn. In de visie van veel inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge is dit het geval.

De gemeenteraad wordt in eerste aanleg gevraagd de wethouder te herinneren aan zijn regierol en bij het niet of onvoldoende waarmaken van deze rol, de regie zelf in handen te nemen. Dit betekent niet anders, dat de structuurvisie van de gemeente moet worden aangepast en andere gebieden worden onderzocht op de geschiktheid tot plaatsing van windturbines. Daarbij is veel wijsheid nodig en bestuurlijk overleg met onder meer de provincie en de huidige aanvragers.

De inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge doen nadrukkelijk een beroep op het gezonde verstand en deze vier jaar geleden in gang gezette procedure te stoppen. Daarbij wordt vanuit de bevolking van beide dorpen vele malen gehoord, … wij zijn niet tegen windturbines, verdeel de lusten en lasten over meerdere plaatsen op het eiland en maak Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge niet het windputje van Goeree-Overflakkee. De inwoners van beide dorpen verdienen dit niet.

Door Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei, Dorpsraad Oude-Tonge, Stichting Mallemolens.