Sommelsdijk - Er werden door de leden van damvereniging Denk en Zet weer competities gespeeld in De Hoage ceamer aan de Sperwer in Sommelsdijk. Lees hieronder de uitslagen en een verslag genaamd ‘Petje op, petje af’, van de laatst gehouden competities op maandag 1 mei 2023 van damvereniging Denk en Zet >>

Vervolg

‘Petje op, petje af’

Vorige week vrijdag 29-4 hebben wij stil gestaan dat het 85 jaar geleden was dat de damvereniging Denk en Zet werd opgericht door de heren M. Joppe, B. Vis, A van Gulik en S Koole. Dat vond plaats In de scheerwinkel van Han Breur, (alias Kelly). Op de 7-10-1937.

Om hier bij stil te staan, nodigde het bestuur van Denk en Zet de leden met hun vrouw of vriendin uit om op zaterdagavond 29 april uit om in het gebouw de Zwaluw te genieten van een koud en warm buffet. Verzorgd door een cateringbedrijf uit Oude Tonge.

Voorzitter Wim Vroegindewey, sinds 2008, opende de avond met een hartelijk welkom en vroeg aan de aanwezigen een moment van stilte zodat ieder die gewend is te bidden voor het eten daar de gelegenheid voor te geven, zo ook aan het eind van de van de maaltijd om te danken.

Het is toch wel waardevol dat dit zo onder elkaar kan, respect te tonen voor elkaar en eensgezindheid te zijn in de damsport en is mede de drijvende kracht van Denk en Zet.

Bijna alle leden waren aanwezig met hun vriendin of echtgenote. Het was een gezellige en een fijne avond. Het buffet was goed en prima verzorgd.

Na het afsluiten van maaltijd gaf onze voorzitter de heer Walraven, die ook was uitgenodigd met zijn vrouw, het woord, hij wenste iets recht te zetten vanwege het feit dat bij de simultaan wedstrijd van vorige week er iets was mis gegaan in de partij tegen Piet van Brussel. Aan het begin van de avond hebben de beide heren het eind van de partij even nagespeeld en bleek een regelrechte remise. Dus bij dezen waren er geen twee remises die avond maar drie. Gefeliciteerd Piet.

Het is het vermelden waard dat ondanks dat Walraven op zestien borden speelde die avond, dat hij een partij vanuit zijn geheugen kan terughalen, zo ook de wedstrijd tegen Piet v Brussel.

Knap, zeer knap!

Hij memoreerde nog aan een aantal zaken uit het verleden

Jan van Hoorn, die als leraar van de MULO in Middelburg verbonden was, gaf ook damles aan enkele jongelui waarvan Walraven er een van was. Met als resultaat dat er vier leerlingen van Jan van Hoorn werden uitgezonden naar de Nederlandse Jeugddamkampioenschappen (1959) in Utrecht, waar zij Nederlands kampioen werden. Jan van Hoorn zat duidelijk te genieten toen Walraven dit nog even naar voren bracht. De avond werd besloten met een spelletje met vragen over de damsport, Petje op, petje af’. Het was een fijne avond zo met elkaar en Iedereen was tevreden zo te zien.

Nu enkele dagen later tijdens het afsluiten van het damseizoen met een sneldamtoernooi, waren er alleen maar positieve geluiden te horen over die gezellige avond.

Er waren maandagavond 16 spelers aanwezig.

Het Zwitserse systeem op een computer verdeelde wie tegen wie moest spelen. De uitslag van deze avond was dat Hans Melaard de meeste punten had verzameld en dus als eerste eindigde, gevolgd door Piet van Brussel en als derde Arnold Uijttewaal.

We kunnen terugzien op een prettig seizoen. En we hopen u allen weer terug te zien begin september 2023. De juiste datum hoort u nog.

Wilt u ook kennismaken met Denk en Zet om zo uw denkvermogen een boost geven, zeker belangrijk!

Dan kunt contact op nemen met A Jelier (wedstrijdleider)of iemand van wie u weet die lid is van Denk en Zet.

Uitslagen

Nu de einduitslag van de gespeelde wedstrijden seizoen 22-23

Afd. I. Afd. 2.

  1. Piet van Brussel. (Kampioen) 1. Gert Noteboom. (Kampioen)
  2. Wim Vroegindewey. 2. Arnold Uijttewaal.
  3. Hans Melaard. 3. Martin Meijer.

Er worden nog een paar partijen thuis gespeeld. Maar die zijn niet meer van belang voor de einduitslag.

Tekst Joh. Wolfert.