1 februari 2023 berichtte de European Bottom Fisheries Alliance (EBFA) dat de Europese Commissie een stappenplan onthult om bodemvistuigen uit te bannen. Nederlandse Vissersbond: "Hoewel de Commissie niet van plan is het Gemeenschappelijk Visserijbeleid te hervormen, is zij wel bezig de visserij te reguleren via fundamentalistische milieuwetgeving. Als het aan de Commissie ligt worden visproducten zoals witvis, garnalen en schaal- en schelpdieren straks geïmporteerd uit landen als Rusland, Noorwegen en China. De Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid is onderdeel van het EBFA en deelt in dit artikel het persbericht." Lees meer >>

Verbod op bodemvistuig

Het actieplan van de Commissie zal naar verwachting in de tweede helft van februari worden gepubliceerd en zal voorstellen om bodemvistuig in 30% van onze zeeën te verbieden. Het afgelopen jaar heeft de EBFA solide wetenschappelijke informatie gepresenteerd aan de diensten van de Commissie, waaruit blijkt hoe we onze zeeën beter kunnen beschermen en tegelijkertijd een toekomst voor vissers kunnen garanderen en voedselzekerheid kunnen garanderen. De Commissie ziet af van haar taak om een evenwicht te vinden tussen een onmisbare gezonde voedselproductie en de bescherming van het milieu en heeft ervoor gekozen om de door de NGO’s verzonnen campagnes te volgen en een conclusie te trekken boven discussie en rede.

Onderdeel van biodiversiteitsstrategie

Het actieplan maakt deel uit van de EU-biodiversiteitsstrategie die de doelstelling oplegt om tegen 2030 30% van de wateren van de Unie te beschermen, waarvan 10% onder strikte bescherming. Als economische sector die volledig afhankelijk is van de gezondheid van de oceanen, deelt de EBFA de noodzaak om onze zeeën te beschermen. De sector begrijpt echter niet, zoals de gelekte informatie aangeeft, dat deze bescherming gepaard gaat met een geleidelijke uitfasering van actief bodemvistuig in alle bestaande beschermde mariene gebieden (MPA’s) tegen 2030, standaard en zonder rekening te houden met de behoeften van elk MPA.

Het is maar zeer de vraag of het sluiten van MPA’s voor bodemberoerende visserij het beschermingsniveau van de gebieden waarborgd. Visserij is een perfect gereguleerde activiteit in Europa en er is geen verband aangetoond tussen het verbod op bodemberoerende visserij en de te beschermen zeevogels, zoogdieren of schildpadden in betreffende gebieden. De EBFA beschouwt het standaardverbod op bodemvistuig in MPA’s dan ook als een doelstelling die duidelijk onevenredig, ongerechtvaardigd, niet gebaseerd op de best beschikbare wetenschap en in strijd met internationale verplichtingen is.

EU afhankelijk van invoer

De EBFA herinnert er ook aan dat de EU al sterk afhankelijk is van de invoer van witvis, gevangen door bodemtrawlers uit derde landen. In het persbericht wordt door Iván López van der Veen, voorzitter van de EBFA, gesteld dat 70% van de vis die in Europa wordt geconsumeerd, wordt geïmporteerd. Het actieplan zou het gat in de (zee)voedselzekerheid alleen maar groter maken ten gunste van landen als Rusland of Noorwegen, die gewoon door blijven gaan en het de EU moeilijk maken. Het zal ook de druk op het milieu van ontwikkelingslanden en hun voedselsystemen vergroten, aangezien meer vis naar onze markten wordt omgeleid om de leegte op te vullen die is achtergelaten door een slinkende vloot van de Europese Unie. De noodzaak om de domino- en substitutie-effecten van deze maatregel te berekenen, is genegeerd. De commissaris lijkt zijn mandaat te zijn vergeten om de winstgevendheid van de vloot te behouden en de voedselproductie in de EU te maximaliseren, zoals duidelijk vermeld in het GVB en de oprichtingsverdragen van de EU.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Durk van Tuinen.