Stellendam - In de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee worden eilandelijke cultuur-historische belevingswaarden in een streekherkenbaar verhaal geaccentueerd, ontwikkeld en verbonden. Gemeente Goeree-Overflakkee: "De oude haven van Stellendam maakt onderdeel uit van de Erfgoedlijn. Om de beleving van deze locatie te vergroten hebben de dorpsraad Stellendam, de provincie Zuid-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee de wens om een kunstwerk, geïnspireerd op de geschiedenis van deze omgeving, te plaatsen nabij de zogenaamde kompasroos, de steiger, brug en het botenhuisje. Kunstenaars van Goeree-Overflakkee worden uitgedaagd hier een creatieve invulling aan te geven..." Lees hieronder verder.

Vervolg

Aanvullende informatie m.b.t. achtergrond, randvoorwaarden, budget, procedure en planning is te vinden in onderstaand pdf-document. Kijk voor meer informatie op de link: goeree-overflakkee.nl/uitvraagkunstwerkstellendam.

Inleiding

In de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee worden eilandelijke cultuurhistorische belevingswaarden in een streekherkenbaar verhaal geaccentueerd, ontwikkeld en verbonden. Dit verhaal gaat over het overleven van en leven met het water, als vriend en vijand. De oude haven van Stellendam, die ooit zo bedrijvig was en nu verstild, en die met het havenkanaal een binnenhaven is geworden, afgesloten van de zee, maakt onderdeel uit van de Erfgoedlijn. Om de beleving van deze locatie te vergroten hebben de dorpsraad Stellendam, de provincie Zuid-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee de wens om een kunstwerk, geïnspireerd op de geschiedenis van deze omgeving, te plaatsen nabij de zogenaamde kompasroos, de steiger, brug en het botenhuisje. Het kunstwerk dient te passen in het hieronder weergegeven landschappelijk schetsontwerp.

Achtergrond: oude haven Stellendam

In 1782 bij de stichting van Stellendam in de Eendrachtspolder wordt in het verlengde van de Voorstraat over de dijk een haven aangelegd met een kade. Door latere inpolderingen komt de haven steeds verder van zee te liggen en ontstaat een havenkanaal. Onder de Eendrachtsdijk door lopen twee doorlaten die het overtollige water van de Eendrachtspolder op de haven loost. Over de rechter uitwateringssloot ligt een brug. De haven en het dorp groeien in de 19e eeuw gestaag.

De haven wordt vanwege de strategische ligging een belangrijke visserijhaven langs de Nederlandse kust. De bevolking van Stellendam legt zich toe op de garnalenvisserij. Rond 1930 hadden 56 schepen Stellendam als thuishaven. In de haven lagen botters, kotters, hengsten, blazers en jachten afgemeerd. De meeste vissers hadden blazers. De vissers voeren dicht langs de Noordzeekust op zoek naar garnalen. De vissers voeren rond de eilanden in ZuidwestNederland maar trokken ook verder naar IJmuiden en Den Helder. Ze bleven tot wel vier weken op zee. Bij terugkeer werd de garnalenvangst van boord gehaald en naar een van de zes pellerijen gebracht. De gepelde garnalen werden weer uitgevoerd naar België en Engeland. Na het pellen werden de te kleine garnalen en de schalen gedroogd en als kippenvoer verkocht.

In de haven legden enkele beurtschippers aan en ook het passagiersschip de Vooruitgang. In de zomer werd veel hooi uitgevoerd en in het najaar suikerbieten.

Randvoorwaarden

De havenkom van Stellendam wordt, dankzij bijdragen van de dorpsraad Stellendam, gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee verbeterd. De ruimtelijke kwaliteit van de inrichting wordt versterkt en de recreatieve waarde vergroot door aanleg van picknickbanken, opknappen van de brug en het aanpakken van het groen. De wens bestaat om een kunstwerk te plaatsen dat relateert aan de geschiedenis van de haven. Het verzorgen van een gastles op de basisscholen van Stellendam over het kunstwerk door de kunstenaar, maakt onderdeel uit van de uitvraag/opdracht. Voor het kunstwerk gelden een aantal randvoorwaarden. Lees in deze PDF ook de Randvoorwaarden.