Ouddorp - Ouddorp Kust Ruimte Rust vind het een slecht idee: "De gemeente wil naast het Landalpark nog een nieuw project laten ontwikkelen. Dit valt onder het bestemmingsplan verplaatsingsgebied. Er mogen zo’n 200 stacaravans komen op een gebied waar nu nog landbouwgewassen staan. We hadden zo gehoopt dat ze bij de gemeente aanvoelen dat het draagvlak van de bevolking voor grote projecten echt niet meer aanwezig is." Lees hieronder meer.

Lees de uitleg van Ouddorp Kust Ruimte Rust:

"In de afgelopen jaren zijn er op de kop van het eiland twee hele grote nieuw recreatieprojecten in natuur-/landbouwgebied gerealiseerd:

  • Punt West met 66 recreatiewoningen en een groot restaurant.;
  • Landal met tot nu toe 250 recreatiewoningen, restaurant, zwembad, winkels, theater en dergelijke

In totaal dus ongeveer nieuwe 420 woningen met daarbij vele nieuwe voorzieningen. De gemeente vindt dit echter niet genoeg. Er zijn vergevorderde plannen voor nog zo’n 450 tot 500 plaatsen er bij in natuur of landbouwgebied:

  1. Een nieuwe camping voor zo’n 200 stacaravans langs de Lange Dijk naast Landal;
  2. Ouddorp Bad Oost, tegenover het Fletcher Hotel met 100 woningen en hotelkamers en ook weer voorzieningen zoals winkels en restaurants;
  3. Uitbreiding van Landal met nog 9 woningen en een onbekend aantal (40 tot 80?) appartementen achter het zwembad;
  4. En nog wat minder concreet maar wel aan de horizon, het toelaten van 75 campers op de drie minicampings die nu nog maar 25 eenheden mogen toelaten. Dat is dus ook weer 3 x 50 eenheden er bij.

En dat alles onder de noemer van kwaliteitsverbetering van de recreatie. Welke kwaliteitsverbetering wordt hiermee dan bereikt?

Ouddorp wordt op deze manier een tweede Renesse! Wat is straks het verschil tussen de Vrijheidsweg en de Rampweg? Hoezo rust, ruimte en natuur? Hoezo hoogwaardige recreatie in een hoogwaardig landschap? Hoezo de eigenheid van het eiland bewaren? En vooral hoe zit het met het draagvlak van de bewoners van Ouddorp? Zijn dat nou echt loze verkiezingsbeloften? Waarom is het nog steeds niet genoeg? Hieronder vindt u een uitleg over deze vier plannen."

Nieuwe camping voor chalets

OKRR heeft bij de gemeente het “Wijzigingsplan Verplaatsingsgebied Ouddorp” opgevraagd. Het blijkt te gaan om het laatste grote stuk landbouwgrond in het verplaatsingsgebied. De projectontwikkelaar DPP Vastgoedgroep uit Zierikzee wil hier tot maximaal 200 chalets of stacaravans kunnen plaatsen.

OKRR:"Wij vinden dat de gemeenteraad moet begrijpen dat dit plan niet gewenst wordt door de lokale bevolking. Wie er over de duinen bij het Flaauwe Werk fietst kijkt nu al tegen veel meer recreatie aan dan een aantal jaren geleden. En dat beeld wordt straks nog verder uitgebreid. En ook al deze mensen willen overdag iets doen. De druk op het dorp en alle andere voorzieningen wordt steeds groter. Ouddorpers willen Ouddorpers tegen komen in het dorp en niet alleen toeristen. We vinden dat het echt moet stoppen!"

Ouddorp Bad Oost, dat kan véél mooier!

Een al vanaf 2015 lopend project is het project tegenover hotel Fletcher. OKRR is niet geheel tegen dit plan. "Wij begrijpen dat het logisch is dat de recreatie op deze plaats verder ontwikkeld wordt. We hebben nu een inhoudelijke reactie gestuurd naar de gemeenteraad op het plan. Daarbij werden we gesteund door onze partners in Groene Raad: Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Zuid Hollands Landschap en NLGO."

Binnenkort zal het bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost in de gemeenteraad behandeld worden. "Wij roepen de nieuwe gemeenteraad op nog eens goed naar dit plan te kijken. Zoals het ontwerp bestemmingsplan een aantal jaar geleden is gepubliceerd moet het zeker niet worden vinden wij. Daar hebben we drie argumenten voor:

  • Het ontwerp bestemmingsplan is een ‘globaal bestemmingsplan’. Dat is een juridische term die aangeeft dat de projectontwikkelaar alle ruimte krijgt voor wijziging van het plan NADAT het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad. Zonder dat de gemeente daar nog iets aan kan doen!
  • Het gebied ligt in het raamplan Ouddorp Bad dat is ontwikkeld voor de verdere ontwikkeling van hoogwaardige recreatie. Maar er zijn ook veel eenheden voor permanente bewoning geprojecteerd. Dit drijft de prijs op en de vraag naar nog meer woningen.

Het plan zoals het in 2015 gepubliceerd is gericht op zo veel mogelijk eenheden en zo maximaal geld verdienen door de projectontwikkelaar. Wij verwachten een landschappelijk mooi project met open zichtlijnen tussen duinen en achterland.

We houden u graag op de hoogte, wilt u meer weten neem dan contact op met ons, OKRR, mail: ouddorpkustruimterust@gmail.com."