Vrijdagmiddag 15 november 2013 gaven gedeputeerde Han Weber en wethouder Piet Koningswoud de aftrap voor het project Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, dat door de Provincie –samen met eilandelijke partners- wordt ontwikkeld. Het is de bedoeling dat met de erfgoedlijn een cultuurhistorische en recreatieve verbinding wordt gemaakt over het eiland, van Brouwersdam tot en met Ooltgensplaat.

In de erfgoedlijn worden cultuurhistorische belevingswaarden zichtbaar én beleefbaar gemaakt om bij te dragen aan een prettige woon- en recreatieomgeving. Voor de startbijeenkomst verzamelde zich een gevarieerd gezelschap van initiatiefnemers en bestuurders.

De middag begon aan de gerenoveerde Veersteiger aan het Havenhoofd Middelharnis met de inscheping van het gezelschap aan boord van de zeillogger “Iris”(1916). De logger voer door de buitenhaven langs de romp van de MD 10 en door de sluis en havenkanaal naar het Vingerling. Het was lang geleden dat zo’n groot schip (36 meter) de Haven van Middelharnis bezocht maar de schipper kweet zich goed van zijn taak, hoewel de vaartocht wat langer duurde dan gepland. Het streekdracht-ensemble Eeuwkant trad op als comité van ontvangst op een zonnige kade, en begeleid door vissers en reders met hun dames wandelde men naar de Menheerse Werf. Het bleek een mini-erfgoedwandeling met op de route onder andere de beelden van de Gebr. Boomsma (actieve burgers in het midden van de 20e eeuw) en het jongste scheepsmaatje, het Kofjekokertje.

De Menheerse Werf was “in bedrijf” met onder andere smid en houtbewerker. De werfknecht toonde zich in het programma de vertolker van het gedicht “De Verdronken Stierman van Middelharnis” van de dichteres Tannegje Blok (1686). In zijn welkomstwoord vertelde wethouder Piet Koningswoud over zijn herinneringen aan de veerboot en de actualiteit van de eilandelijke erfgoedtafel. 

Daarna volgde een korte presentatie van de eerste projecten in de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee: met de Gemeente Goeree-Overflakkee als initiatiefnemer voor een schetsplan voor het Havenkanaal van Ooltgensplaat en plannen om herkenningspunten van de Goeree-Overflakkeese tram terug te brengen in het landschap. En van de van de Stichting Behoud Md10 plannen om de Middelharnisse beugsloep op de Menheerse Werf te conserveren en exposeren. Die Menheerse Werf zal worden ontwikkeld als een museale werf in bedrijf als recreatief attractiepunt, een initiatief van de stichting Behoud Stadstimmerwerf Middelharnis.

Andere projecten in de erfgoedlijn zijn: het educatieve project Kofjekokertje door Erfgoedhuis en het verbindende project “Erfgoedlijn G-O vertelt” van stichting Podium. Ook worden de eilandelijke mogelijkheden onderzocht voor de traditionele bruine vloot.

Aan de zogenaamde erfgoedtafel Goeree-Overflakkee, waarvan Koningswoud voorzitter is,  worden de komende jaren meer erfgoedprojecten besproken.

De “170-jarige” predikant/schoolopziener Benjamin Boers plaatste vervolgens de erfgoedlijn in een verrassend historisch perspectief en complimenteerde gedeputeerde en wethouder voor hun inspanningen. In zijn betoog vertelde hij over de ontwikkelingen van Goeree-Overflakkee sinds de publicatie van zijn “Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee”. Hij besloot met een oproep om de geschiedenis van het eiland in de 20eeeuw te documenteren en beschrijven.

Het laatste woord was aan gedeputeerde Weber. Hij constateerde dat het thema van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee “het Overwinnen van en het Overleven met het Water” goed aansluit bij de actuele sociaaleconomische ontwikkelopgave voor het eiland. Provincie, Gemeente en eilandelijke gebiedspartners slaan de handen ineen om een impuls te geven aan duurzaamheid, beleefbaarheid en bereikbaarheid van het eiland. Met de erfgoedlijn kunt u “van erfgoed erfgoud maken” stelde hij vast. Hij toonde zich aangenaam verrast over de grote belangstelling, enthousiasme en betrokkenheid van de aanwezige initiatiefnemers.

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt in de periode 2013-2016 een zevental “erfgoedlijnen” waarin cultuurhistorische en landschappelijke streekwaarden worden verbonden in een aansprekend ensemble, dat gebruikt kan worden om belevingswaarde en recreatiewaarde van een regio te versterken. Naast de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee zijn er bijvoorbeeld de Erfgoedlijnen Trekvaartroute, Atlantikwal en Landgoederenzone.

Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee: Overwinnen van en Overleven met het Water;

Goeree-Overflakkee is het verhaal van het leven tussen en mét het water, als vriend en vijand. Het eiland kent vissersplaatsen en havenkanalen, boerderijen en akkers met schurvelingen, duinen, dijken en slikken. Sinds de Watersnoodramp van 1953 en de daarop volgende Deltawerken is het eiland afgesloten van de zee.

De erfgoedlijn kan een bijdrage leveren aan het verhaal van het ‘overwinnen en overleven van het water’ door een doorgaande (cultuurhistorische) recreatieve verbinding te leggen tussen de Brouwersdam, de vuurtoren in Ouddorp  en het fort Prins Frederik (Ooltgensplaat) uit de Napoleontische tijd met daar tussenin de bunkers (koppeling erfgoedlijn Atlantikwall), de herbestemming van de Cichoreidrogerij Ceres, de revitalisering van de havenkanalen in de dorpen, de historische boerderijen en molens, de watertoren in Dirksland en de dragers van het cultuurhistorische landschap.