1 april 2023, Rgeio - Deze week ontving minister Bruins Slot het rapport ‘Elke regio telt’, waarin de verschillen tussen regio’s in Nederland zijn onderzocht. “De toename van onwenselijke verschillen tussen regio’s in Nederland is schrikbarend”, concluderen de auteurs. Ook gaat het slecht met het vertrouwen van de regio in de nationale overheid. De P10 en de K80 pleiten daarom voor ‘goede gesprekken’ en voor uitstel van de deadline van 1 juli 2023 voor de oplevering van de Provinciale programma Landelijk gebied. "Gemeente Goeree-Overflakkee maakt vanaf 1 april 2016 deel uit van de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten in Nederland."Lees meer >>

‘Laten we de tijd nemen om inwoners en gebruikers van het landelijk gebied daarin een stem te geven’, aldus P10-voorzitter Ellen Nauta-van Moorsel. De P10 en de K80 zijn samenwerkingsverbanden van 31 grote plattelands- en 61 kleinere gemeenten in Nederland. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 30 % van het oppervlak van Nederland en bijna 3 miljoen inwoners. Deze week roepen beide organisaties de informateurs van de provinciale besturen per brief op samen met gemeenten op te trekken om de regio aan te woord te laten én mee te laten doen. ‘Wij zijn in staat om de verbinder te zijn tussen de opgaven van het Rijk en de waarde van het platteland.’ Bijvoorbeeld in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarin provincies, ondernemers en terreinbeheerders per gebied bekijken wat nodig is voor een gezonde natuur, schoon water en schone lucht. Voor 1 juli 2023 moeten provincies hun plannen klaar hebben. “Te snel”, meent Ellen Nauta. “Er is nog te veel onduidelijk en we vinden dat we het gesprek met inwoners, ondernemers en gebruikers eerst zorgvuldig moeten voeren. Op veel plekken wordt dat gesprek al gevoerd. Bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden van boeren, natuur en bedrijfsleven die een gezamenlijk voorstel doen in het kader van de komende transitie. Door bottum-up initiatieven vanuit de samenleving te honoreren, boeken we succes.” Oplossingsvermogen Bij het oplossen van grote opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptie, de woningmarkt, economische ontwikkeling, toerisme en de zorg speelt de kracht van het platteland een belangrijke rol in de oplossingen. Ellen Nauta: “Samenwerken en samen problemen oplossen is voor ons vanzelfsprekend. Net als werken vanuit nieuwsgierigheid, nabijheid en begrip voor elkaars waarden. Die kracht kan en moet beter worden benut bij het opstellen van beleid. Op die manier werken we samen aan een aantrekkelijk en duurzaam toekomstperspectief én aan vertrouwen.“ Nauta is er van overtuigd dat intensivering van de samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeenten noodzakelijk is voor zowel stad als platteland. “We hebben elkaar veel te bieden en we versterken elkaar.” Perspectief Ook K80-voorzitter Bob Vostermans herkent de conclusies uit het rapport ‘Elke Regio Telt’ en omarmt de aanbevelingen van de drie adviesraden. “Door de vele opgaven zonder totaal- en eindbeeld voelt een deel van onze inwoners zich geen onderdeel van de oplossing. Zij missen 2 perspectief. Perspectief op een bedrijfsvoering die voldoet aan richtlijnen voor natuur, water en klimaat, én langdurig economisch rendabel is. Perspectief voor onze inwoners op een vitale gemeenschap. Zij voelen zich niet gezien en gehoord door de Rijksoverheid.”

[Gemeente Goeree-Overflakkee maakt vanaf 1 april 2016 deel uit van de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten in Nederland.]