Willemstad - Reizende expositie Water Landt gaat over de strijd met het water, over het beschermen van alles wat voor ons van waarde is en over het meebewegen als het klimaat daartoe aanleiding geeft. De expositie grijpt terug naar het verleden toen 70 jaar geleden de Watersnoodramp een verwoesting achterliet... "De reizende expositie is nu te zien in de regio en komt na de zomer, gedurende zes weken ook op ons eiland Goeree Overflakkee, de locatie volgt nog.." Lees meer >>

Vervolg

De expositie grijpt terug naar het verleden toen 70 jaar geleden de Watersnoodramp een verwoesting achterliet in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Hulp kwam op gang en bracht ons geschenkwoningen om de ontheemde inwoners te huisvesten.

De ramp plaatste ons toen voor een immense opgave. Waar moet je beginnen? De expositie stelt nu dezelfde vraag: Wat kunnen we zelf doen, nu het klimaat verandert?

De expositie start op 1 februari in het Mauritshuis in Willemstad en zal daarna rondreizen in het Waterpoort gebied. De expositie is een initiatief van Waterpoort en de productie is in handen van Fort Producties.

Waterpoort

Het Waterpoortgebied is een netwerkorganisatie van overheden, inwoners en bedrijfsleven rondom het Volkerak -Zoommeer, in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen. Er werken 34 partijen samen om het gebied verder te ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op water, natuur en erfgoed.