22 juli 2022 - In overleg met de Nederlandse Vissersbond publiceert de redactie van Koole Media Service de columns van Johan K. Nooitgedagt (Voorzitter Nederlandse Vissersbond) onder rubriek 'Column' op iGO.nl. Johan: "Het is voor het eerst dat er onderzoek gedaan wordt naar het effect van openingen in windturbines op het onderwaterleven. “Als onze verwachtingen uitkomen, betekent dat een enorme boost voor de biodiversiteit onder water. Bouwen met de natuur de toekomst..?!" Lees hieronder de hele column van Nooitgedagt.

Column: Meer windmolens, meer biodiversiteit?!

Er wordt onderzocht hoe windmolenparken op zee biodiversiteit kunnen bevorderen. Door openingen in de windturbines te plaatsen kunnen vissen en ander zeeleven zich makkelijker verplaatsen, eten vinden of zich nestelen. Het onderzoek vindt plaats in windpark Hollandse Kust Zuid. Vattenfall en De Rijke Noordzee doen dit onderzoek. De Rijke Noordzee is een samenwerkingsverband tussen de Nationale Postcode Loterij, Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu.

Hoe ziet dat er uit?

Windmolens op zee bieden mogelijk een plek voor zeeleven om te schuilen of voedsel te vinden. Het is voor het eerst dat er onderzoek gedaan wordt naar het effect van openingen in windturbines op het onderwaterleven. “Als onze verwachtingen uitkomen, betekent dat een enorme boost voor de biodiversiteit onder water. Bouwen met de natuur is de toekomst”, zegt Erwin Coole, programmadirecteur van De Rijke Noordzee in een persbericht. De ellipsvormige openingen in de windturbines moeten vlak onder het wateroppervlak komen. De onderzoekers verwachten dat vissen en zeeleven de binnenkant van de windturbines gaan gebruiken als nieuw leefgebied, om te schuilen of om voedsel te vinden. De openingen hebben een omvang van ongeveer 30 centimeter bij 1 meter.

Meer windmolens, meer biodiversiteit?

Het aantal windturbines op zee neemt de komende jaren alleen maar toe. “Daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken hoe de gevolgen voor het ecosysteem zo beperkt mogelijk blijven”, zegt Gijs Nijsten, verantwoordelijk voor de duurzaamheid van Hollandse Kust Zuid van Vattenfall in het bericht. “Door te blijven vernieuwen en onze windturbines aan te passen, lukt het om een steeds betere combinatie te vinden tussen duurzaam geproduceerde elektriciteit en een gezond ecosysteem.” Het onderwaterleven in de Noordzee staat behoorlijk onder druk. Door gaten in de holle fundering van de windmolens te plaatsen, hopen de partijen dat het zeeleven meer kansen krijgt om te floreren. En omdat er in de fundering minder stroming is, verwachten de onderzoekers dat sommige diersoorten het een prettigere leefomgeving vinden dan andere diersoorten. “Daardoor verwachten we dat hele unieke gemeenschappen zich in de turbines nestelen”, zegt Christiaan van Sluis, marien ecoloog bij De Rijke Noordzee.

Grootste windpark op zee

Hollandse Kust Zuid is een windmolenpark op zee van Vattenfall en ligt op 18 kilometer van de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Het windpark heeft een oppervlakte van 225 vierkante kilometer en heeft een totaal vermogen van 1.500 megawatt. In 2023 moet het park volledig in gebruik zijn. Hollandse Kust Zuid is tot nu toe het grootste windpark op zee ter wereld. Dat wil zeggen met de grootste windmolens. Tegelijkertijd is er ook veel onderzoek over wat de neveneffecten zijn van de windmolens op zee. Later zal blijken of het onderzoek ook klopt met de werkelijkheid. Vissers waarschuwen al een hele tijd over de negatieve gevolgen die zij dagelijks waarnemen. Spannend voor de vissen en de vissers.