1 juli 2022, Middelharnis - Het stikstofbeleid van het kabinet houdt Nederland in de afgelopen week bezig. Net als in veel andere plaatsen deed dit onderwerp ook op Goeree-Overflakkee veel stof opwaaien. Met een ludieke actie tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 30 juni jl. deelden de agrariërs van Goeree-Overflakkee hun grote zorgen. Zorgen, die de gemeente met hen deelt. Lees meer >>

Vervolg

De gemeente vindt dat er in de aanpak van de stikstofcrisis nog meer ruimte moet komen voor verdere innovatie. Daarnaast is het belangrijk om meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven te combineren. Maatwerk moet daarbij het uitgangspunt zijn. Daarmee sluit de gemeente zich aan bij een statement van de P10, het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten.

In gesprek blijven is van groot belang

Om het stikstofprobleem op te lossen, is het volgens de gemeente belangrijk dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven. Daarbij moeten de agrariërs volgens de gemeente van onder op hun input kunnen geven. Alleen op die manier is de overgang naar duurzame landbouw mogelijk.

Ludieke actie met serieuze boodschap

Een groep agrariërs verzamelde zich donderdagavond bij het Rondeel, de plaats waar de gemeenteraad vergadert. Hun kinderen reden met hun speelgoedtractoren door de raadzaal. Ieder raadslid ontving daarbij een ‘miniatuurtractor’. De ludieke actie verliep op een goede en respectvolle manier. Een aantal vertegenwoordigers van de agrarische sector van Goeree-Overflakkee maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Hun boodschap was serieus.

Zo stelde ondernemer in de agrarische sector mevrouw Hanneke de Baar bij binnenkomst van de kinderen een vraag: “Is er voor onze kinderen nog een toekomst als boer? Wij maken ons ernstige zorgen over het voortbestaan van onze bedrijven. Alle agrarische bedrijven op Goeree-Overflakkee worden geraakt door het stikstofbeleid!” De insprekers riepen de gemeente op om de agrarische sector op Goeree-Overflakkee te steunen.

Perspectief is nodig

Als plattelandsgemeente is een duurzame, toekomstgerichte agrarische sector voor Goeree-Overflakkee van groot belang. Wethouder Henk van Putten: “De agrarische sector was in het verleden én is in de huidige tijd ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Op het gebied van de economie en de leefbaarheid. De agrariërs op Goeree-Overflakkee staan bekend om hun duurzame innovatie. Ik vind dat we met elkaar juist verder in moeten zetten op deze innovatie. Ook vanavond bleek dat onze agrariërs perspectief nodig hebben en daarom roepen wij alle betrokken partijen dringend op om hierover met elkaar in gesprek te gaan.”

Tekst gemeente Goeree-Overflakkee