Stad aan 't Haringvliet - Inmiddels is de eerste online informatieavond, met thema 'Stad Aardgasvrij' voor iedereen in het dorp Stad aan 't Haringvliet, geweest. Gemeente Goeree-Overflakkee: "De volgende online informatieavond gaat over de belofte met thema "betaalbaar" en is op woensdag 16 februari aanstaande, van 20:00 - 21:30 uur. Aanmelden kan hier.

Vervolg

In het Inspiratiehuis wordt Stad Aardgasvrij zichtbaar

[Eind december 2021] Wat is groene waterstof? Hoe werkt het? Zijn er alternatieven? En wat gaat het me kosten als ik overstap van aardgas op groene waterstof? Allemaal vragen die leven onder de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Gemeente Goeree-Overflakkee: "In het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij krijgen ze antwoorden op die vragen. Afgelopen vrijdag 17 en zaterdag 18 december was het huis aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 voor het eerst open. Vanwege de coronamaatregelen konden inwoners op afspraak en in tijdslots terecht. Dat de Stadtenaeren de weg naar het Inspiratiehuis al weten te vinden, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen voor die eerste twee dagen: bijna vijftig." Lees HIER meer in het persbericht van gemeente Goeree-Overflakkee.

Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee hebben overwogen en besloten dat het gewenst is te voorzien in een regeling voor het stimuleren van de transitie naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Stad aan ’t Haringvliet. Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 hebben zij de regeling 'Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee' vastgesteld, zoals openbaar gemaakt in het Gemeenteblad. "De regeling heeft tot doel het gebiedsgericht terugdringen van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving door stimulering van stappen naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Goeree-Overflakkee." Lees HIER meer.