Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee treedt per 1 juli 2020 toe tot de RAD. Vanaf vandaag is de afvalinzamelaar ook verantwoordelijk voor het afval- en grondstoffenbeheer op Goeree-Overflakkee. "Binnen de RAD (Regionale Afvalstoffendienst) gaan de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard nauw samenwerken om hun ambities op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer waar te maken." Lees hieronder meer.

Vervolg

De voornaamste activiteit van de RAD is het gescheiden inzamelen en laten verwerken van huishoudelijke afvalstromen. Op dit gebied worden de krachten nu gebundeld als het gaat over duurzaamheid en circulariteit.

Huis-aan-huisinzameling Goeree-Overflakkee
Op dit moment wordt de huis-aan-huisinzameling op Goeree-Overflakkee nog verzorgd door Renewi. Dat blijft zo tot april 2021, dan neemt de RAD die taak over. De RAD richt zich de komende periode vooral op de invoering van het in december 2019 vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan voor Goeree-Overflakkee. Ook houden ze zich per 1 juli 2020 onder andere bezig met de afvalmeldingen en de milieustraten.

Wethouder Daan Markwat van Goeree-Overflakkee ziet veel voordelen in de toetreding tot de RAD: “Als gemeente gaan we de komende jaren flink inzetten op betere afvalscheiding. Inwoners die goed scheiden zien dat terug in de afrekening van de afvalstoffenheffing. In de Hoeksche Waard is dat traject al doorlopen, dus we maken dankbaar gebruik van hun kennis en kunde op dat vlak. De samenwerking tussen de twee gemeenten maakt ook de slagkracht groter, samen kunnen we onze ambities waarmaken.”

Wethouder Piet van Leenen van Hoeksche Waard, vult aan: “Beide gemeenten hebben een vergelijkbaar grondstoffen- en afvalbeleid. Door samenwerking bundelen we onze krachten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit op dit vlak. We kunnen de organisatie en de kennisvoordelen inzetten voor beide gemeenten. Dit geeft financiële voordelen wat zich vertaalt in een lagere afvalstoffenheffing voor de inwoners.”

Directeur René Huisman van de RAD is blij met deze uitbreiding. “Door deze samenwerking verhogen we de schaalgrootte. Dit biedt ons meer kansen om onze deskundigheid en specialisatie te vergroten en leidt tot een optimalisatie van de inzet van mensen en middelen.”