25 mei 2020, Middelharnis - Politieke partij Vitale Kernen dient deze week, gezamenlijk met groep Zwerus, een motie in om het college een brief te laten sturen naar de rijksoverheid over de implementatie van 5G. Met name raadslid mevrouw Akkie Krouwel is binnen Vitale Kernen zeer betrokken bij de gezondheidsrisico's ten gevolge van elektromagnetische straling. Zij is, samen met veel inwoners uitermate bezorgd over de uitrol van 5G in 2021. Lees hieronder meer.

Vervolg

Nu 5G op het punt staat in gebruik te worden genomen roept de motie op om het college met spoed een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de verantwoordelijke staatssecretaris te sturen.

In de brief moeten onder meer onderstaande zaken aan de orde komen:
⦁ Veel Nederlanders, ook van onze gemeente, hebben hun zorgen geuit over de voorgenomen uitrol van 5G in 2021.
⦁ De gemeenteraad Goeree-Overflakkee moet van mening zijn dat Rijk en gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de gezondheid en leefomgeving van hun inwoners.
⦁ Dat eerst een breed maatschappelijk debat gevoerd dient te worden, vooraleer tot uitrol over te gaan.
⦁ En dat de apparatuur van -buitenlandse- leveranciers gegarandeerd veilig in gebruik moeten zijn.

Naast de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en verantwoordelijk staatssecretaris, wordt het college gevraagd de uitrol van 5G voorlopig tegen te houden, tot er meer duidelijk is over de gezondheidsrisico's voor mens, flora en fauna.

Wanneer de motie wordt aangenomen dan is het niet zo dat de gemeente Goeree-Overflakkee een uitzonderlijke positie inneemt, veel gemeenten zijn ons voorgegaan, echter Goeree-Overflakkee heeft zich tot nu toe op geen enkele manier uitgesproken.

VKGO