Den Bommel - Op maandag 9 december is de nieuwe dagdienstkazerne bij Den Bommel geopend door burgemeester Ada Grootenboer en algemeen directeur Arjen Littooij van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In aanvulling op de vijf vrijwillige kazernes in het oosten van gemeente Goeree-Overflakkee, is sinds 1 juli 2019 tijdens kantooruren (07:00-17:00 uur, op maandag t/m vrijdag) de brandweerkazerne bij Den Bommel, naast de vrijwilligers ook door dagdienstpersoneel bemenst. Ze zijn gekazerneerd om de brandweerzorg te borgen en zij zijn op deze maandag dus naar een eigen locatie bij carpool Schaapsweg langs de N59 verhuisd. Lees hieronder meer.

Vervolg

In aanvulling op de vijf vrijwillige kazernes in het oosten van de gemeente is sinds 1 juli 2019 tijdens kantooruren (07:00-17:00 uur, op maandag t/m vrijdag) de brandweerkazerne bij Den Bommel naast de vrijwilligers ook door dagdienstpersoneel bemenst.

Teruglopende beschikbaarheid brandweervrijwilligers overdag

De reden hiervoor is dat Goeree-Overflakkee te kampen net als veel andere vrijwillige blusgroepen heeft met teruglopende beschikbaarheid van brandweervrijwilligers tijdens kantooruren. Dit heeft alles te maken met het ontbreken van werkgelegenheid in de woonkernen zelf, waardoor vrijwilligers vaak op grotere afstand werken en niet meer beschikbaar zijn binnen gestelde normen. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kan de brandweerzorg op het eiland volledig door vrijwillige brandweermensen worden verzorgd. Voor overdag is nu deze aanvullende noodzakelijke oplossing georganiseerd.

Nieuwe locatie langs N59

In eerste instantie rukte de dagdienstploeg met een apart voertuig uit vanaf de kazerne Den Bommel, waar ook het blusvoertuig van de vrijwillige ploeg vandaan vertrekt. Op maandag 9 december is de dagdienstploeg dus officieel verhuisd naar de nieuwe locatie bij de grote parkeerplaats aan de Schaapsweg bij de N59. Hiervandaan rukt de dagdienstploeg binnen een minuut uit om de brandweerzorg te borgen in ieder geval het oostelijke deel van de gemeente en indien nodig ondersteuning te bieden elders in de gemeente Goeree-Overflakkee.