Dirksland - Programmadirecteur Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland en wethouder Tea Both van de gemeente Goeree-Overflakkee gaven op 16 mei 2019 het startsein voor het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum (AIKC) in Dirksland. Het kenniscentrum wil innovatie en verduurzaming van de akkerbouw aanjagen. De provincie en de gemeente ondersteunen de opbouw van de AIKC bv. De bijdrage aan het AIKC past in het Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee. In dit programma werken de gemeente en provincie al sinds 2012 samen met als doel de sociale en economische vitaliteit van het eiland te ontwikkelen en te versterken. Lees hieronder meer.

Werken aan bodem Goeree-Overflakkee

Het organische stofgehalte van de teeltgronden en het fosfaatgehalte zijn door de hoge voedselproductie in de afgelopen tien jaar geleidelijk lager geworden. Extreme piekbuien vergroten de kans op uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Oprichter Frank Franzen wil met het AIKC bijdragen aan herstel van het bodemleven, de waterkwaliteit, de omgevingskwaliteit en de biodiversiteit op Goeree-Overflakkee. Ook wil het AIKC de Zuid-Hollandse eilanden en de grotere Zuidwestelijke delta regio bedienen.

Wethouder Tea Both: “Goeree-Overflakkee heeft toplandbouwgronden.
We ondersteunen de ambitie van het AIKC om deze kwaliteitsgronden te behouden en door te kunnen geven aan de volgende generatie.”

Katalysator voor duurzame landbouw

Het AIKC dient als katalysator voor de samenwerking tussen de boerenbedrijven, de ketenpartners, de onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid. Deze partners delen kennis, ontwikkelen marktconcepten en bedenken nieuwe verdienmodellen. Ze werken aan geringer grondstoffengebruik, reductie van milieubelastende stoffen en het sluiten van kringlopen. Deze nieuwe ontwikkelingen demonstreert het centrum aan afnemers en consumenten. Het AIKC is ook een proeftuin van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, een open netwerk met duurzame voedselpioniers. De provincie is dit netwerk gestart om systeemveranderingen in de duurzame landbouw aan te jagen en te ondersteunen.

Goeree-Overflakkee daar wil je bij zijn

De gemeente is op 7 mei gestart met de campagne: ‘Goeree-Overflakkee daar wil je bij zijn’. Het doel is de biodiversiteit op het hele eiland te verbeteren om zo belangrijke natuurlijke hulpbronnen te behouden. Ook het AIKC wil daaraan een bijdrage leveren.
Om het AIKC in deze ambitie te steunen, overhandigde de provincie, als een van de aanjagende partners van het Groene Cirkel Bijenlandschap, een bijenhotel aan Frank Franzen. Al eerder schonk de provincie een bijenhotel aan de gemeente en konden de basisscholen een bijenhotel aanvragen.

Op de foto: betrokkenen bij totstandkoming Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum (AIKC).

Bron zuid-holland.nl