Maart 2019, Regio - Medio december werd aan weggebruikers gevraagd mee te denken over een betere doorstroming op het Hellegatsplein. Op die oproep werd massaal gereageerd. "We ontvingen via www.n59vandetoekomst.nl ruim 200 reacties en daarnaast waren er veel reacties via sociale media. Onder de inzendingen hebben we inmiddels drie VVV-bonnen verloot." De winnaars zijn Marina van den Doel uit Oude Tonge, Gerard Kamerman uit Stad aan het Haringvliet en Kevin Wageveld uit Rockanje. Lees hieronder meer en bekijk de video.

n59vandetoekomst.nl

"We vroegen allereerst om een eigen beschrijving van het probleem. Daardoor weten we nu nog beter welke aspecten leiden tot de onrustige situatie die ontstaat door het samenkomen van verkeer van de A29 en A59. Meedenkers noemden vooral de snelheidsverschillen, het rijgedrag, de verschillende typen verkeer en de beperkte wegcapaciteit.

De ingediende oplossingen varieerden behoorlijk. Wat we relatief vaak tegenkwamen waren aanpassingen van de rijstrookindeling of markering, aanpassing van de (dynamische) snelheid en maatregelen voor het beïnvloeden van het rijgedrag. Hoewel we meenden duidelijk te zijn over het beperkte budget, ontvingen we ook best vaak het idee om de N59 van het Hellegatsplein tot aan de kruising met de Schaapsweg te verbreden naar 2 x 2 rijstroken. Of om de boog van de A59 naar de N59 om te leggen. Voor deze oplossingen is echter helaas geen budget.
Over de problematiek op het Hellegatsplein hebben we een kort filmpje gemaakt, waarin ook enkele meedenkers aan het woord komen.

Alle probleembeschrijvingen en oplossingen hebben we inmiddels meegegeven aan circa twintig bedrijven die interesse hebben getoond om mee te doen aan de marktconsultatie Hellegatsplein. Hierin vragen we hen om met een of meer innovatieve oplossing te komen. We hopen dat de input van de weggebruikers de bedrijven hierbij inspireert. We verwachten dat we in de loop van april weten welke ideeën verder uitgewerkt kunnen worden. Ons streven is om deze oplossing(en) binnen een tot twee jaar ook daadwerkelijk uit te voeren op het Hellegatsplein."

Bron n59vandetoekomst.nl, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en provincie Zeeland.