Achthuizen - Al bijna 2 jaar zijn de jongens uit Achthuizen bezig om een project te realiseren, namelijk een Sportkooi voor het dorp. Op initiatief van deze jonge inwoners (17), te noemen Jordy Nijland en Wessel Vervloet, is er zelfs een projectgroep gerealiseerd om de haalbaarheid hiervan in kaart te brengen. "Het was vanaf het eerste moment duidelijk dat het een enorm project betrof, waar veel tijd en inspanning voor geleverd moest worden om de financiering in orde te krijgen. Samen met de Gemeente Goeree-Overflakkee hebben we gekeken naar de mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen." Lees hieronder verder.

Wessel, even voorstellen
Wessel, vertel eens wat over jezelf? "Ik ben Wessel Vervloet, 17 jaar, opgegroeid in Achthuizen. Op dit moment zit ik in Schiedam op school en volg ik de opleiding Commercieel Technicus. Verder hou ik van leuke dingen doen met familie en vrienden en op vakantie gaan. Zelf ben ik een gedreven student en al best wel bezig met mijn toekomst. Mijn hobby’s zijn voetballen en snowboarden.

Jordy, even voorstellen
Jordy, vertel eens wat over jezelf? "Nou, mijn naam is Jordy Nijland. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in Achthuizen. Mijn hobby is voetballen. Wessel en ik wisten dat er al veel vraag naar een multi- sportkooi was. Toevallig was er vorig jaar in juni een pipowagen op Juundag in Achthuizen waar je ideeën in kan leveren, dus dat hebben wij gedaan. De dorpsraad heeft naar het idee gekeken of het echt mogelijk was, en een paar maanden later kregen we een reactie. Dus kwam Jos de Jonge naar ons toe om het echt te willen realiseren met een groepje mensen van jong en oud."

Genoeg geld in de la
Wessel en Jordy zijn beiden afkomstig uit het dorp Achthuizen. Na bijna twee jaar lang zich te hebben ingezet en vele acties te hebben opgezet is het gelukt om de financiering van dit project rond te krijgen. Hier hebben diverse partijen steun aangeleverd. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft twee projectsubsidies goedgekeurd en ook Windpark de Plaet heeft €10.000,00 toegezegd. De woningbouwverenigingen Fides Wonen en Beter Wonen Ooltgensplaat hebben ook een financiële bijdrage geleverd en het Welzijnsfond Oostflakkee heeft eveneens een mooi bedrag toegekend.
Ook mensen uit de directe omgeving hebben hun bereidwilligheid getoond. Zo is Frank van Oorschot uit Achthuizen bereid gevonden om de grondafvoer voor zijn rekening te nemen en is Loonbedrijf T. Vos uit Achthuizen bereid gevonden hier de materialen voor te leveren. In Votra Bv Zand en Grindhandel uit Den Bommel is er een partij bereid gevonden om een vracht zand te leveren hiervoor. Het café uit Achthuizen genaamd “Ons Cafe” doet zijn naam eer aan. Ze hebben de fooienpot ter beschikking gesteld voor de Multi Sportkooi Achthuizen en verder mocht hier een stamppotavond worden georganiseerd, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de realisatie van de sportkooi. Ook werden spullen geschonken voor de verloting en verkoop met de jaarlijkse braderie.

Genoeg animo
Wessel en Jordy hebben eerst een dag lang een handtekeningenactie gehouden, onder de inwoners van Achthuizen, om te kijken of er voldoende draagvlak voor was. Iedereen die ze aantroffen deze dag (honderden) heeft zijn of haar handtekening geplaatst.

Gemotiveerde jongens
Wessel vat de realisatie van de sportkooi samen: "We wilden gewoon graag een plek waar je lekker kunt sporten in Achthuizen. Na de handtekeningactie zijn we naar de gemeente gegaan om ons plan aan te bieden. We hebben toen een afspraak gemaakt met Anne-Marijke en zij is komen praten om te kijken wat onze plannen waren. Zij was erg enthousiast en hielp ons goed om één en ander te regelen. We zijn een aantal keer bij elkaar geweest."
Jordy: "Voor de toekomst is een Multi-Sportkooi echt ideaal voor Achthuizen, omdat er in de zomer en in de winter soms niet gesport kan worden op de velden, omdat er ingezaaid moet worden of doordat de velden bevroren zijn."
Wessel: "We hebben verschillende acties georganiseerd. Zo hebben we samen aardig wat geld ingezameld vanuit de gemeenschap om een bijdrage te leveren aan de Multi-sportkooi. We kunnen zeggen dat we er allemaal aan meegewerkt hebben. Zelf heb ik ook nog een presentatie gegeven voor de Zuid Hollandse vereniging voor kleine kernen, hierbij werd de dorpskrachtprijs uitgereikt. Ik heb mij ingezet op verschillende gebieden. De acties die we hielden, waren acties zoals: Speculaas verkoop, met een collectebus langs de deuren, een stampot-avond in het plaatselijke café, een erwtensoep-actie. Maar we hebben ook met een kraam op de jaarlijkse Juundag gestaan en een lege-flessen actie gehouden, meegedaan aan de Grote club actie en er is een sponsorloop georganiseerd op de basisschool."
Jordy: "Onze ideaalbeelden voor de toekomst en de toekomst voor Achthuizen zijn: dat er in Achthuizen nieuwe huizen gebouwd gaan worden om de leefbaarheid van dit dorp in stand te houden. Zodat de school, peuterspeelzaal en voetbalvereniging kunnen blijven bestaan."
Wessel: "Wat ik verder nog wil zeggen. Het is leuk om te zien dat je je ergens voor in zet en het dan ook lukt. Het kost aardig wat vrije tijd maar ik heb het er zeker voor over gehad. In Achthuizen zijn veel mensen actief in het verenigingsleven, dorpsraad en school. Als hier wat georganiseerd wordt en je hebt vrijwilligers nodig is dat geen probleem."

Jordy en Wessel hebben er al veel tijd en energie inzitten. Het was een vooruitstrevend project dat de jongens bracht tot veel creativiteit. Ze zijn erg blij met de leerlingen van Basisschool De Achtsprong: "Die hebben een prachtig bedrag binnengehaald voor de Sportkooi, met de Sponsorloop. Maar liefst €929, 80; wat een FANTASTISCH bedrag. Wij zijn superblij hiermee en willen de Achtsprong bedanken voor de medewerking en natuurlijk de leerlingen voor de inzet. Wat een knappe prestatie is dit geweest. Trots op onze basisschool in Achthuizen! Ook de flessenactie is weer afgelopen, iedreen bedankt voor het inleveren. In januari komen we nog langs met erwtensoep en dan zijn de acties ten einde! Met de erwtensoep komen we weer deur aan deur."

Realisatie juni 2019
Naar verwachting is de realisatie in juni 2019 zover en krijgt de gemeenschap van Achthuizen er dan een heuse Multi-Sportkooi bij. Naast de Skatebaan is er dan weer een mooie voorziening bij, waar jong en ouder terecht kan. Een mooie investering in faciliteiten die ook het wonen in de dorpskern Achthuizen aantrekkelijker maakt voor huidige en toekomstige nieuwe bewoners. Achthuizen heeft kavels in de verkoop momenteel. Mooi feit: deze liggen in het verlengde van de Sportkooi Achthuizen en ook Basisschool de Achtsprong en de sportvereniging en sporthal is op een steenworp afstand te vinden.

In Achthuizen kunnen ze niet wachten tot de Multi-Sportkooi komt, en Wessel en Jordy hebben hier dan ook een knappe prestatie geleverd: "Met steun van de gemeente Goeree-Overflakkee en de kernambtenaar Anne-Marijke Elema, en met de andere leden uit de projectgroep: Bart Huibrechtse, Chris van Bergen, Jack Robbemond en Maartje Huibrechtse, kunnen we stellen dat er flink gewerkt is."

Meer informatie treft u ook aan op de Facebookpagina.