September 2018, Goeree-Overflakkee - De gevolgen van klimaatverandering raken ook de gemeente Goeree-Overflakkee. Vorig jaar nog is er op diverse plaatsen flinke regenval geweest met wateroverlast tot gevolg. Terwijl de huidige zomer juist een van de droogste in de geschiedenis is. Eén van de negatieve effecten van de opwarming van de aarde merken wij dus al in de vorm van (meer) extreme neerslag en daaropvolgende wateroverlast. Maar wat doen gemeente en waterschap? En wat kunt u zelf doen, in en om het huis? Lees hieronder meer.

Klimaatverandering

Doordat we meer broeikasgassen uitstoten, zoals CO2 en Methaangas, blijft warmte langer in de dampkring hangen en stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde langzaam. Hierdoor verandert het klimaatsysteem van de aarde. Voor Nederland betekent dit vier dingen: het wordt gemiddeld warmer, we krijgen te maken met lange droge perioden, het regent vaker en harder en de zeespiegel stijgt. Hoe beter we de uitstoot van broeikasgas beperken, hoe minder extreem het klimaat verandert. Maar de veranderingen zijn onomkeerbaar, daarvoor hebben we te veel broeikasgas geproduceerd.

Wat merk ik er van?

Naast de extreme regen- en hagelbuien in de zomer kunnen we nu al merken dat het klimaat verandert. Aan de drogere perioden in het voorjaar en de toegenomen warmte in de zomer. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid hebben hier last van. Per graad stijging van de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde, overlijden er (volgens CBS) per week 31 mensen extra en zijn er 10 tot 20 procent meer ziekmeldingen. Dat liegt er niet om. Gelukkig zijn er ook positieve gevolgen. Denk maar eens wat al die warme dagen doen voor onze recreatiesector, de kans om druiven te kweken in eigen tuin en veel eilanders hebben het afgelopen jaar kennis mogen maken met de kolibrievlinder; een zuidelijke soort die dankzij warme winters hier zijn thuis heeft gevonden.

Wat kunt u van de gemeente verwachten?

De verwachting is dat we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Samen met het waterschap, de gemeente en particulieren staan we voor de uitdaging om de negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken en de positieve gevolgen te faciliteren. Daarom brengen we op dit moment de positieve en negatieve gevolgen die klimaatverandering heeft voor Goeree-Overflakkee in kaart. Vervolgens kijken we waar actie nodig is en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Maar dat lost bijvoorbeeld overlast door regenval niet op. Op diverse plaatsen wordt momenteel de riolering aangepast om op deze overlast te anticiperen. Voorbeelden hiervan zijn de rioleringsprojecten in de Nieuweweg in Melissant en de rioleringswerken in de kern van Middelharnis. Nog meer aanpassingen aan riool en afwatering staan de komende jaren gepland.

Wat kunt u zelf doen?

Samen staan we sterker. En hoe meer u zelf, in uw eigen huis of tuin oplost, hoe beter we die enorme regenbui kunnen opvangen. Maar wat kunt u doen en hoeveel moeite kost dat eigenlijk? Het plaatsen van een regenton of het vergroenen van de tuin is vaak al een goed begin. De tuinbranche Nederland heeft daarom een handboek uitgebracht voor de watervriendelijke tuin. In het handboek worden tips gegeven hoe je je tuin zo kunt inrichten dat het regenwater zo lang mogelijk in uw tuin blijft. Hiermee ontlast u het riool bij een stevige bui en hebben uw planten langer water als het even niet regent. Of u kunt in de Appstore de ‘HuisjeBoompjeBeter’ app downloaden. En uw score op het gebied van klimaataanpassingen aan huis en tuin testen en vergelijken met andere mensen in Nederland. Bij een nodige renovatie kunt u twee vliegen in één klap staan door uw huis te isoleren. Hiermee woont u tegelijk koeler in de zomer, comfortabel in de winter en u draagt ook nog eens een klimaatsteentje bij.

Onder deze link het Handboek voor de Watervriendelijke tuin.

In de appstore kunt u de HuisjeBoompjeBeter app downloaden of kijk op huisjeboompjebeter.nl.

Op het internet is nog veel meer informatie te vinden over klimaatverandering en uw huis en tuin.

Bron gemeente Goeree-Overflakkee