[video] Regio - In de Grevelingen is voor een kwaliteitsimpuls natuur, landschap en recreatie het Grevelingenfonds ontwikkeld, met een startkapitaal van 7,5 miljoen euro per 1 januari 2018. Met de liquidatie van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta is het fonds speciaal opgericht voor de Grevelingen door de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Schouwen-Duiveland, de Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer. Om de inzet van middelen goed te kunnen regelen, is door de partijen een samenwerking aangegaan in de vorm van een Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BO Grevelingen). Een van de eerste opdrachten is het opstellen van een strategisch ontwikkelingsprogramma Grevelingen. Lees hieronder verder en bekijk de video.

Strategisch ontwikkelingsprogramma Grevelingen

In dit programma moet duidelijk worden welke ontwikkelingen in de Grevelingen (gaan) spelen en in welke gebieden een extra investering in natuur, landschap en recreatie wenselijk is. Partijen hebben de intentie om in 2019 een actueel ontwikkelingsprogramma klaar te hebben. De organisaties zetten in op de thema’s natuur, recreatie en landschap. Bij het opstellen ervan werken de partijen samen met belangrijke stakeholders uit het gebied. Grote ontwikkelingen als het terugkeren van het getij, de instandhouding van natuur en het aanpassen of realiseren van voorzieningen passen onder meer in de planvorming.

Lopende en nieuwe uitvoeringsprojecten

Het BO Grevelingen is verantwoordelijk voor het actueel houden van het ontwikkelingsprogramma, het opstellen van een uitvoeringsagenda, het beoordelen en toekennen van projecten en het monitoren van de projecten. Na het opheffen van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta is de uitvoering van langlopende projecten overgedragen aan Staatsbosbeheer, zoals de gebiedsontwikkeling Slikken van Flakkee, Groene Impuls en het beheren van vogeleilanden. Nieuwe projecten zijn goed voor de werkgelegenheid, het werk gaat naar de markt, waarvoor ook andere partijen zich kunnen inschrijven. Het BO Grevelingen vindt in de regel tweemaal per jaar plaats, indien nodig zal extra worden vergaderd.