Sommelsdijk - Ruim 370 genodigden lieten zich vrijdag 8 december 2017 op het Energy Island Goeree-Overflakkee inspireren en informeren over duurzame innovaties rond zorg, food- en woningbouwsector en mobiliteit. Tijdens het innovatie- en duurzaamheidscongres vond in de namiddag de ondertekening van het waterstofconvenant plaats. 28 nationale en internationale partijen tekenden het allereerste regionale ‘GROENE’ waterstofconvenant. Het convenant draagt de naam: Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O). De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak. Lees hieronder verder, bekijk de video van de lokale omroep en download het waterstofconvenant H2G-O.

Het congres inspireerde de bezoekers met key-note sprekers Maarten Steinbuch (hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven), Bernard Wientjes (hoogleraar Universiteit Utrecht en voorzitter Taskforce Bouwagenda) en Steven van Eijck (oud staatssecretaris van Financiën en algemeen voorzitter van RAI Vereniging). De Commissaris van de Koning Jaap Smit sloot het congres af, waarin hij het belang van de samenwerking tussen overheden en partners benadrukte, en luidde de ondertekening van het groene waterstofconvenant in. Een mooi voorbeeld waar diverse partijen samenwerken aan een duurzame toekomst van Zuid-Holland.

Deelsessies

In de deelsessies kwamen experts op het gebied van duurzaamheid en innovatie aan het woord. Er werd dieper ingegaan op technologische zorginnovaties, die een rol kunnen spelen bij het betaalbaar en dichtbij huis houden van de zorg. Duurzaam wonen en bouwen, duurzame mobiliteit en verduurzaming van de foodsector - allen van groot belang in de energietransitie – kwamen uitvoerig aan bod. En ook mogelijkheden van toekomstig vervoer, het zo duurzaam mogelijk maken van nieuwe en bestaande bouw, gasloos bouwen en verduurzaming in de foodsector passeerden de revue. Het doel: het terugdringen van de fossiele brandstoffen en de overgang van een CO2-neutraal Nederland.

Waterstofconvenant

Goeree-Overflakkee is na 2020 een energieproducerend eiland, dat meer stroom produceert dan ze op het eiland kwijt kan. Van duurzame elektriciteit kan ‘groene’ waterstof geproduceerd worden. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als verduurzaming van grondstoffen in de landbouw en industrie. Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor onder andere diverse innovatieve ‘groene’ waterstofprojecten. Uit onderzoek blijkt dat een ‘groene’ waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. De ‘groene’ waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Het regionale ‘groene’ waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee tot stand gekomen.

28 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen tekenden dit allereerste regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak, zoals aanwendingsmogelijkheden van groene waterstof in de scheepvaart en landbouw. Het regionale ‘groene’ waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee en op advies van Steven van Eijck tot stand gekomen. Om de ondertekenende partijen op weg te helpen bij de uitvoering van de projecten, benoemden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee de heer Pedro Peters, voormalig directeur van RET en voorzitter OVNL, als kwartiermaker. De heer Peters gaat de komende maanden aan de slag met het opzetten van een organisatiestructuur en het in gang zetten van de projecten.

Quotes ondertekenaars

Quotes ondertekenaars regionaal groen waterstofconvenant H2G-O :

Gemeente Goeree-Overflakkee – Arend-Jan van der Vlugt

Wethouder Duurzaamheid en Innovatie gemeente Goeree-Overflakkee: “Goeree-Overflakkee Energy Island. De proeftuin voor ‘groene’ waterstofeconomie.”

Provincie Zuid-Holland - Drs. Jaap Smit

Commissaris van de Koning voor Provincie Zuid-Holland: “Mooie impuls voor de energietransitie en de verduurzaming van onze economie.”

Gemeente Rotterdam - Fred Akerboom

Programmamanager Duurzaam namens Pex Langenberg; wethouder Mobiliteit Duurzaamheid en Cultuur voor gemeente Rotterdam: “Omdat duurzame energie en duurzame ‘groene’ waterstof belangrijke bouwstenen zijn voor een duurzaam Rotterdam.”

Beter Wonen Goedereede - Theun Bakelaar en George Moerkerk

Voorzitter en Secretaris Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede: “Energie bewust en inspelen op de komende behoefte.”

TNO Energy - Drs. RA CPIM Wim Boogaard

Managing director TNO Energy: “TNO werkt aan het energiesysteem van de toekomst. Dit doen we altijd samen met partners. Dit waterstofconvenant Zuid-Holland is een prachtig voorbeeld van een regionale samenwerking.”

Havenbedrijf Rotterdam N.V. - Allard Castelein

President Directeur Havenbedrijf Rotterdam N.V.: “Groene waterstof is als grondstof en brandstof essentieel om onze economie te verduurzamen.”

H2Platform - Robert Dencher

Voorzitter H2Platform: “Een prachtig project waar groene waterstof in allerlei toepassingen, variërend van mobiliteit, verwarming van huizen tot productie van ammoniak gebruikt gaat worden. Een fantastisch living lab dat voor heel Nederland van interesse is.”

Connexxion Openbaar Vervoer - Eric van Eijndhoven

Algemeen Directeur Connexxion Openbaar Vervoer: “Connexxion wil het meest duurzame vervoerbedrijf van Nederland zijn en blijven. Wij willen ‘first mover’ en ‘first prover’ zijn op het gebied van emissieloze bussen. In 2018 starten we ook een pilot met 4 waterstofbussen op Goeree-Overflakkee."

TU Delft - Prof. Dr. Ir. (T.H.J.J.) Tim van der Hagen

Voorzitter college van Bestuur TU Delft: “H2G-O verbindt wetenschap en toepassing rond een centraal thema in de energietransitie; schone, duurzame brandstoffen.”

Hyundai Moter Netherlands - Jooyong Jung

President Hyundai Motor Netherlands: “Hyundai energiek in emissievrije mobiliteit."

VNO-NCW West - MA Geordie Kooijman

Manager Public Affairs VNO-NCW West: “VNO-NCW West stimuleert circulaire economie en energiebesparing bij ondernemers en daar draagt dit convenant aan bij."

Woningbouwvereniging Woongoed GO - Simon van Nieuwaal

Directeur/bestuurder Woningbouwvereniging Woongoed GO: “Woongoed legt zich niet neer bij minder, als meer mogelijk is.”

ECN - Dr. Mark Overwijk

Director ECN: “Waterstof biedt belangrijke kansen voor de energietransitie op Goeree-Overflakkee en in Nederland die onderzocht en gedemonstreerd moeten worden in relatie tot alternatieve verduurzamingsopties. ECN wil haar technisch-wetenschappelijke kennis en ervaring daar graag voor inzetten."

Greenpoint Group en Van Peperstraten Group B.V. - Tonnie van Peperstraten

Directeur Greenpoint Group en Van Peperstraten Group B.V.: “Het Greenpoint concept voor de productie en transitie van 100% duurzame energie naar mobiliteit, chemie en industrie.”

Smart Water - Steef Visser

Voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen FOGO / Stuurgroep Smart Water: “Expertise creëren in waterstof technologie is een belangrijk onderdeel van onze economische strategie Smart Water.”

Siemens Nederland N.V. - Ing. Jaap Bolhuis

Business Development Siemens Nederland N.V.: “Duurzame waterstof is de sleutel voor het realiseren van de energietransitie en biedt de Nederlandse economie enorme kansen, mits wij koploper in Europa worden. Siemens helpt Goeree-Overflakkee daarbij als innovatieve technologie partner.”

Coöperatie Deltawind - Mw. Ir. Monique Sweep

Directeur Coöperatie Deltawind: “Vanwege de urgentie van de energietransitie zullen we iedere kans op duurzame ontwikkeling gedegen moeten onderzoeken. Groene waterstoftechnologie behoort daartoe.”

Van Kessel Olie B.V. - Joan van Kessel

Directeur Van Kessel Olie B.V.: “Groene waterstof is een grote stap voorwaarts in de transitie van fossiele naar groen geproduceerde, duurzame motorbrandstoffen.”

Louwman & Parqui B.V. - Frank Versteege

Manager Product & Business Strategy bij Louwman & Parqui B.V.: “Omdat het waterstofconvenant verder gaat dan alleen mobiliteit, uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling van een waterstofeconomie waarin mobiliteit een onderdeel is.”

YARA - Luc Haustermans

Vice-President Inovation Management bij Yara: “Ammoniak is een essentiële molecule in de uitbouw van een groene waterstof economie voor energie, chemie, transport en landbouw. Dit convenant biedt een uitstekende kans om dit te demonstreren.”

Van Iperen B.V.- Evert Speksnijder

Business Controller Van Iperen B.V.: “Van Iperen werkt graag mee aan projecten die leiden tot verduurzaming van meststoffenproductie.”

Proton Ventures B.V. - Ir. Bob Weehuizen

Business Developer Proton Ventures B.V.: “Waterstof en Ammoniak zijn sterk met elkaar verbonden. Naast de grondstof voor stikstofhoudende meststoffen is ammoniak ook belangrijk als goedkope energiedrager voor waterstof."

Gasunie Transport Services - Marijke Kellner

Manager energietransitie Gasunie Transport Services: “GTS wil de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening helpen versnellen. O.a. door de inzet van klimaat neutrale gassen (zoals waterstof) te onderzoeken, faciliteren en (helpen) realiseren. De proeftuin Goeree-Overflakkee is een prachtige show-case, waarin we samen met projectpartners de toepassing van waterstof in bestaande bouw mogelijk willen maken en ervaring willen opdoen.”

Stedin Holding BV - Joep Weerts

Directeur Klant & Markt Stedin: “Samenwerking en innovatie maken de energietransitie mogelijk.”

FidesWonen - Gert-Jan van der Valk

Directeur-bestuurder FidesWonen: “Benut alle (technische) mogelijkheden om te verduurzamen.”

Deltalinqs Energy Forum - Alice Krekt

Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum: “Schone waterstof is van vitaal belang voor industrie en transport. Schaalgrootte is cruciaal voor succes. Het Rotterdamse cluster maakt dit graag met Goeree-Overflakkee mogelijk.”

Partners

Het Goeree-Overflakkee Energy Island congres en de beurs is georganiseerd door de gemeente Goeree-Overflakkee, Paulina.nu, Nuon, Rabobank, Stedin, Auto Hoogenboom, Greenpoint, Wonen op Flakkee, Evides Waterbedrijf, Bouwcenter Esselink en Deltawind. De beurs – speciaal voor de consument - vindt plaats op vrijdagmiddag en -avond 8 en zaterdag 9 december in recreatie- en congrescentrum de Staver in Sommelsdijk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op energy-island.nl of op Facebookpagina: EnergyIslandGoereeOverflakkee, like de pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Bron Provincie Zuid-Holland/ Goeree-Overflakkee.