24 november 2017, Sommelsdijk - Een nieuwe actuele column van Lucas Hartong ligt weer voor u klaar! Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een actuele column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De meeste inwoners van Goeree-Overflakkee (her)kennen hem. Lucas is getrouwd, heeft inmiddels twee studerende kinderen en zijn hobby's zijn naast het schrijven van de nieuwe columns: fietsen en raften. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column. Lees hieronder 'Zeurpieten'.

Zeurpieten

Zo zeg. Die Friezen! Machtig mooi "volkske". Beetje als ‘dat ene dorpje in Gallië’ dat standhoudt te midden van de Romeinse veroveringsdrang uit Asterix & Obelix. Nu hadden die anti Zwartepiet demonstranten natuurlijk even in hun geschiedenisboekjes kunnen duiken en dan hadden ze geweten dat ze geen schijn van kans maakten, op weg met hun bussen richting Dokkum.

Geestelijke Wynfreth ofwel Bonifatius werd op 5 juni 754 bij Dokkum vermoord en was een belangrijk Angelsaksisch missionaris. Dat vinden de anti Zwartepiet demonstranten ook van zichzelf: zij hebben een héél belangrijke boodschap te verspreiden. Bonifatius was echter niet alleen missionaris. Hij bracht ook mensen bij elkaar en bouwde daardoor mee aan een verenigd land. Dat doen de anti Zwartepieters bepaald niet. Zij zaaien verdeeldheid en meer dan dat: zij zaaien haat, zoals nog deze week in Rotterdam, waar zij een artiest met ‘ouderwetse’ zwartepieten in dienst ernstig bedreigden. Dat is intriest en volstrekt onacceptabel.

Zoals je nooit de dood van iemand mag gebruiken om jouw mening te ventileren zo moet je evenmin een kinderfeest misbruiken om jouw ‘evangelie’ te verspreiden. Hoe je ook denkt over het belang daarvan, zoiets doe je niet. Kinderen moeten kinderen kunnen zijn. Punt uit. Een meningsverschil vecht je maar uit in columns of in de Tweede Kamer. Wat dat betreft zijn de anti Zwartepieters een stel jennende kinderen die uiterst arrogant hun zin trachten door te drijven. Zij horen in de zak, na met de roede gekregen te hebben.

Wat verder erg opviel was de rol van de journalistiek in de ‘Slag bij Dokkum’. Zo reed een ‘journalist’ van NRC mee in de bus van de demonstranten. Het leek wel alsof hij deel uitmaakte van de groep, zo lazen zijn twitterberichten. Toen de demonstranten werden tegengehouden door de Friese actiegroep leek het alsof de democratie ten grave werd gedragen, wat uiteraard volstrekte onzin was. Een (loco)burgemeester heeft als hoofdtaak om de openbare orde en veiligheid te garanderen en als die in het geding is of dreigt te komen dan mag de eerste burger ingrijpen. Zo is dat in ons land geregeld.

In de afgelopen dagen schreeuwden de –met name linksgekleurde- media moord en brand over het gebeurde. Niet dat er fatsoenlijke vraagtekens werden gezet bij de beweegredenen van een klein aantal anti Zwartepiet-tokkies om die Friezen eens een lesje te gaan leren, maar men vond het vre-se-lijk dat een aantal Friezen het lef had gehad om zich teweer te stellen tegen de randstedelijke waanzin. Gelukkig kwam er een tegenbeweging van weldenkende burgers op gang.

Nu moet ik eerlijk bekennen dat de strijd om Zwartepiet voor mij niet de meest urgente kwestie is die in ons land afgehandeld moet worden. Pregnanter vind ik de kwestie rondom de islamitische politie-agente die koste wat het kost haar hoofddoek op wil houden. De politie behoort neutraal te zijn en daarom is er een uniform bedacht: kleding die uniformiteit tot uitdrukking brengt. Wie, net als die anti Zwartepieters zo enorm dramt om de eigen zin te krijgen kan een eigen clubje beginnen, maar gaat niet de samenleving daarmee lastig vallen. Volgens mij dreigt er een nieuw Dokkum. Nu rond Rotterdam. Tegen de hoofddoek bij de politie. Ik steun het bij voorbaat.

Lucas Hartong