Regio - Op donderdag 8 november 2023 hebben de Provinciale Staten in Zuid-Holland ingestemd met een aantal voorstellen van de ChristenUnie en anderen om het openbaar vervoer in Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee te verbeteren. Er komt een vaste lijn naar Herkingen. In de spits rijdt er straks niet slechts één bus per uur, maar blijven er twee bussen per uur rijden naar kleine kernen. En als een verbinding met de buurtbus niet in stand te houden is, moet de vervoersmaatschappij een bus met betaalde chauffeurs inzetten. Lees meer >>

Vervolg

In de Statenvergadering van 8 november is het beleidskader voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee vastgesteld. Dit beleidskader vormt de basis voor de aanbesteding van het OV in deze regio.

Steven Datema (fractievoorzitter ChristenUnie Zuid-Holland): “Het openbaar vervoer is een levensader die mensen met elkaar verbindt. Belangrijk voor werk, voor familiebezoek, voor school. En belangrijk voor een vitaal platteland. De ChristenUnie knokt om het regionale openbaar vervoer te verbeteren. Vandaag hebben we in Zuid-Holland resultaat kunnen boeken. In de voorstellen leken kleine kernen terug te moeten vallen op één bus per uur in de spits, waar er nu nog twee rijden. Ons voorstel is aangenomen waarmee we verzekeren dat de bewoners kunnen rekenen op twee bussen per uur in de spits. Daarnaast hebben de Staten twee voorstellen aangenomen om te zorgen dat er weer een vaste lijn naar Herkingen gaat rijden en dat als de buurtbus wegvalt, de vervoerder een vaste bus met betaalde krachten moet regelen. Dat waren goede voorstellen van GroenLinks/PvdA die wij met hen hebben ingediend.”

Het college heeft eerder al toegezegd dat Stad aan ’t Haringvliet weer een vaste verbinding krijgt. Tijdens het debat hekelden een aantal partijen de keus van coalitiepartijen BBB, VVD, CDA en GroenLinks/PvdA om in het coalitieakkoord niet extra te investeren in de bereikbaarheid van het platteland. Een voorstel van o.a. de PvdD om daar voor deze concessie verandering in te brengen en fors extra te investeren in het OV in Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, kreeg steun van de ChristenUnie, maar werd door de tegenstem van de coalitiepartijen en SGP, JA21, PVV, FvD verworpen.

Steven Datema: “We moeten niet alleen verschraling van het regionale OV voorkomen, maar werk maken van een béter OV. Politiek is kiezen in schaarste. De coalitie kiest helaas niet voor het versterken van het openbaar vervoer. Bij de begrotingsbehandeling zal de ChristenUnie opnieuw voorstellen doen om het regionale OV te verbeteren. Het landelijk gebied verdient beter: het OV moet beter! De ChristenUnie zal zich hiervoor blijven inzetten.”