9 november 2023, Goeree-Overflakkee heeft sinds begin dit jaar te maken met verschraling van het openbaar vervoer. De lokale PvdA heeft met een aantal dorpsraden en de buurtbusvereniging zich hard gemaakt om dit te veranderen. Er is ingesproken in de Provinciale Staten en er is goed samengewerkt met de Groenlinks-PvdA Statenfractie. Het resultaat mag er zijn: extra buslijnen voor Goeree-Overflakkee. "Zo is in het beleidskader opgenomen dat Herkingen op werkdagen weer een vaste buslijn krijgt die eenmaal per uur rijdt..." Lees meer >>

Vervolg

Op 8 november 2023 heeft de Provinciale Staten het beleidskader voor de concessie van het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee besproken. Hierin is het beleid voor het openbaar vervoer voor de komende 10 jaar voor de regio vastgelegd.

De Groenlinks-PvdA fractie heeft een aantal belangrijke wijzigingen op het beleidskader door de Provinciale Staten gekregen.

Zo is dankzij de PvdA in het beleidskader opgenomen dat Herkingen op werkdagen weer een vaste buslijn krijgt die eenmaal per uur rijdt. Daarnaast is vastgelegd dat de voormalige buslijn 135 (Stad aan het Haringvliet via Den Bommel naar Ooltgensplaat)als vaste lijn wordt beschouwd. De nieuwe concessiehouder moet dus zorgen dat daar een bus rijdt. Eerder is door het provinciebestuur toegezegd dat Stad aan het Haringvliet een vaste busverbinding krijgt.

Initiatiefnemer Statenlid Lars Klappe (GroenLinks-PvdA)is blij dat de wijzigingen unaniem zijn aangenomen. Hij zegt erover “Wij zien bereikbaarheid en het openbaar vervoer als een basisrecht. Een dorp met een school, supermarkt en sportclub hoort ook gewoon een vaste bushalte te hebben. We keren in Zuid-Holland nu de landelijke trend van verdwijnend openbaar vervoer. Straks rijdt in Herkingen op werkdagen gewoon weer een bus en is voor de kleinere dorpen vast OV-vervoer geregeld”.

Naast de wijzigingsvoorstellen van GroenLinks-PvdA werd er ook gestemd over de rest van het beleidskader. De Provinciale Staten hebben het beleidskader goedgekeurd, en het zal binnenkort worden omgezet in een Programma van Eisen. Daarin is onder andere opgenomen dat bij voorkeur vanaf de start van de concessie eind 2025 volledig duurzaam gereden wordt.

Het Programma van Eisen wordt op 10 januari 2024 behandeld in de Provinciale Staten.