Middelharnis - De bijzondere raadsvergadering van 29 maart 2018 was de eerste raadsvergadering van de raadsperiode 2018-2022. In deze raadsvergadering kwamen geen inhoudelijke punten aan de orde. De vergadering stond in het teken van de installatie van de op 28 maart 2018 tot de raad toegelaten personen. Lees hieronder verder.

Installatie raadsleden

De installatie van de raadsleden gebeurde door middel van het afleggen van de eed of belofte. De volgende negentien personen legden allereerst de eed af: de heer Van Dam (SGP), de heer P.C. Grinwis (SGP), de heer Herweijer (SGP), de heer Van der Boom (SGP), de heer C.G.M. Grinwis (SGP), de heer Breederveld (SGP), de heer Van der Tang (SGP), de heer Feller (VVD), de heer Tuk (ChristenUnie), mevrouw Van den Berg-Mostert (ChristenUnie), de heer Pipping (ChristenUnie), mevrouw Both-Verhoeven (CDA), de heer Pijl (CDA), mevrouw Van Oorschot-Coppens (CDA), de heer Huising (CDA), de heer De Vos (VKGO), de heer Heintjes (VKGO), de heer Bruggeman (VKGO) en de heer Van der Meer (Eiland van Vrijheid). Vervolgens legden de volgende tien personen de verklaring en belofte af: mevrouw Rijerkerk-Andriesen (VVD), mevrouw Nijssen (VVD), de heer Eijkenduijn (PvdA), mevrouw ’t Hoen (PvdA), de heer C. Grinwis (PvdA), de heer Vreugde (VKGO), mevrouw Krouwel-Plantenga (VKGO), de heer Koote (VKGO), de heer Van Alphen (Eiland van Vrijheid) en de heer Zwerus (Groep Jan Zwerus). De geïnstalleerde raadsleden kregen van de voorzitter bloemen en een handboek voor raadsleden uitgereikt. Vervolgens sprak de voorzitter de geïnstalleerde raadsleden toe. Tot slot deed de heer Van Dam (SGP) nog een mededeling in het kader van de coalitiebesprekingen.

De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 12 april 2018 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Gemeente Goeree-Overflakkee