Middelharnis - Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2023 wordt de jaarlijkse inzameling voor voedselpakketten gehouden door Stichting Oost-Europa in Middelharnis. "We doen dit voor de arme bevolkingsgroep van zigeuners in Uioara en omgeving in Roemenië waar de werkgroep al sinds jaren werkzaam is." Lees meer >>

[Tekst St. Oost-Europa]

Deze inzameling van houdbare levensmiddelen en huishoudelijke spullen worden in Roemenië door volledig betrouwbare mannen en vrouwen in zakken of tassen gedaan. De kerstpakketten worden enkele dagen voor de Kerst uitgereikt aan arme zigeunerfamilies. Regelmatig worden de lezers van Eilanden-Nieuws op de hoogte gebracht van onze hulp aan de zigeuners. Die hulp betreft niet alleen ouderen, maar ook aan jongeren en aan de kinderen wordt gedacht. Via onze website kunt u lezen welke projecten we in Roemenië steunen, hoe we dat doen en wat in de loop der jaren aldaar tot stand is gekomen. Al dit mooie werk heeft de Heere rijk willen zegenen. Regelmatig komen nieuwe projecten op onze weg, van kinderopvang tot kerkbouw. We zien ook dit als taken die God op onze weg brengt.

Al vele jaren is het bij de arme bevolking een uitzien naar de dagen voor, en de dagen van Kerst. De dankbaarheid van deze arme bevolkingsgroep, die rond de Kerst een rijk gevuld kerstpakket met voedsel en diverse huishoudelijke producten ontvangen afkomstig uit Goeree-Overflakkee, is groot. De woon-en leefsituatie van deze mensen zou u eigenlijk met eigen ogen moeten zien! In elk pakket wordt ook altijd een stukje vlees gestopt naar gelang de grootte van het gezin. Dat vlees wordt in Roemenië gekocht. Het geld hiervoor gaat via onze penningmeester naar onze vertrouwenspersoon in Roemenië.

Voor die arme gezinnen is dat stukje vlees van harte welkom. Het is vaak de enige keer van het jaar dat er vlees op tafel komt. Voor ons haast niet in te denken. Natuurlijk worden de kinderen niet vergeten. Zij krijgen allen een flinke zak met fruit en wat snoepgoed wat ook ter plaatse wordt ingekocht. Ook zij zien met verlangen uit naar het moment dat al dat lekkers in ontvangst kan worden genomen.

Onze stichting is dankbaar dat velen deze actie in het verleden hebben willen steunen en daarom hebben we moed, dat ook dit jaar velen aan deze actie willen meedoen. In de Pluswinkel in Middelharnis en daarbuiten in het dorp, zullen binnenkort via folders bekendheid aan deze actie worden gegeven.

De actie werkt als volgt: Bij de ingang van de Pluswinkel ontvangt u een papier waarop de artikelen staan die u voor deze actie kunt kopen. In de winkel zullen die artikelen bij elkaar worden gezet. U neemt mee wat u wilt geven, en rekent dit af bij de kassa. Buiten kunt u in een kraam de artikelen overhandigen aan een van onze medewerkers.

Ook voor deze actie is deelname mogelijk via een gift. Op de kraam zullen collectebussen komen te staan waar u uw gift in kunt stoppen. Via de QR-code is uw gift ook van harte welkom. Als u van de QR-code gebruik wilt maken, zet er dan als omschrijving bij: Voedselpakketten Roemenië Ook via de bank is een overboeking van een gift mogelijk. Ons bank nr. is: NL 97 RABO 03420 07 408 t.n.v. Stichting O-Europa te Middelharnis. Onder vermelding van Kerstpakkettenactie.

Voor al uw belangstelling, giften en gaven zegt de werkgroep u hartelijk dank.

Graag tot ziens op de actiedagen in Middelharnis.