Goeree-Overflakkee - 'IMITATIO' is het thema van O-O-GO 63, het kwartaaltijdschrift van De Reizende Dichters. "Imitatio is een techniek die vaak wordt gebruikt in de poëzie, waarbij de dichter een bestaand werk of een bekend thema naar zichzelf toetrekt en het op een eigen manier behandelt. Het doel van imitatio is om de lezer bekend te maken met bekende thema's of werken en om te laten zien hoe de dichter hiermee omgaat..." Ook ‘het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer komt aan bod. Het tijdschrift is te koop bij verschillende boekwinkels op het eiland Goeree-Overflakkee. Lees meer >>

Vervolg

Soms wordt imitatio ook gebruikt om de lezer te laten nadenken over de betekenis van het oorspronkelijke werk en hoe deze betekenis in een nieuw licht kan worden geplaatst. Imitatio kan worden gebruikt om de traditie van een bepaald genre te eren en om de eigen creativiteit te tonen door het originele werk op een unieke manier te interpreteren.

Geschiedenis

Imitatio is een techniek die al heel lang wordt gebruikt in de poëzie. In de klassieke oudheid, vooral in de Romeinse tijd, was imitatio een belangrijk onderdeel van de opleiding van dichters. Dichters werden geacht bekende werken te imiteren om hun vaardigheden te verbeteren en om zich te verdiepen in de traditie van het genre. Imitatio was ook een manier om de literaire erfenis te eren en te laten zien dat de dichter bekend was met de belangrijkste werken uit het verleden.

In de middeleeuwen werd imitatio ook gebruikt in de religieuze poëzie, waarbij dichters bekende verhalen uit de Bijbel of heiligenlevens naar zichzelf toetrokken en op een eigen manier behandelden. In de renaissance keerde de interesse in de klassieke oudheid terug en werd imitatio weer populair als manier om de literaire traditie te eren en te tonen dat de dichter bekend was met de klassieke werken.

Tot op de dag van vandaag blijft imitatio een belangrijke techniek in de poëzie, waarbij dichters bekende thema's of werken op een eigen manier behandelen en de lezer laten nadenken over de betekenis van het originele werk.

Nummer 63

In dit tijdschrift is door De Reizende Dichters en hun gastschrijvers geschreven naar werk van o.a. Remco Campert, Hendrik Marsman, Jules Deelder, Vasalis, Toon Hermans en Martinus Nijhoff.

Ook ‘het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer komt aan bod. Het tijdschrift is te koop bij verschillende boekwinkels op het eiland Goeree-Overflakkee.