April 2023, Melissant - Eind maart viel de eerste editie van ‘Melissants Dorpsgemekker’ op de mat bij inwoners van Melissant. "Vroeger waren er in het 'Geitendurp' meerdere leuke gidsjes om te lezen maar helaas werden deze niet meer gemaakt. Daar wilden we verandering in brengen en daarom gaan we tweemaal per jaar een editie van magazine 'Melissants Dorpsgemekker' proberen uit te brengen!" Aldus een enthousiaste feestcommissie 'Gezelligeit' in Melissant. Lees meer >>

Vervolg

Feestcommissie 'Gezelligeit' Melissant: "Hoe leuk is het om inwoners, bedrijven en/of verenigingen in ‘the spotlights’ te zetten, leuke weetjes te lezen, een zo compleet mogelijk overzicht van activiteiten/evenementen in het dorp en leuke foto’s van vroeger en nu te bekijken?! Met een groot aantal enthousiaste adverteerders en verenigingen hebben we een leuke eerste editie kunnen samenstellen en uitbrengen. Een moderne fullcolour uitgave van 34 pagina’s huis-aan-huis verspreid in Melissant. Meer informatie over dit gidsje en/of de activiteiten in Melissant vind je op www.facebook.com/melissantsdorpsgemekker .