15 september 2023, Sommelsdijk - Lucas Hartong is terug! "Wij leven in een vrije samenleving. Toch? Hier in het Westen blijkt de burgervrijheid echter veel geraffineerder bedreigd te worden (...) Zo heb ik gebruik gemaakt van mijn recht op inzage bij de gemeentelijke basisadministratie over wie mijn gegevens heeft opgevraagd. Dat staat allemaal keurig netjes geregistreerd." Lees column 'Gerommel met gegevens' van Hartong hieronder >>

Vervolg

Gerommel met gegevens

“Vrijheid is nooit gekomen door de overheid. De geschiedenis van de vrijheid is een geschiedenis van beperking van de overheidsmacht, niet van de toename ervan.” - Amerikaans oud-president Woodrow Wilson.

Wij leven in een vrije samenleving. Toch? Hier in het Westen blijkt de burgervrijheid echter veel geraffineerder bedreigd te worden. Om bijvoorbeeld de overheid ter verantwoording te roepen moet je van goede huize komen. Eén van de middelen daartoe is om gebruik te maken van je democratische rechten. Zo mag je als burger inzage vragen in alle bestanden die over jou zijn opgeslagen bij overheidsdiensten en welke door hen met anderen worden gedeeld.

Zo heb ik gebruik gemaakt van mijn recht op inzage bij de gemeentelijke basisadministratie over wie mijn gegevens heeft opgevraagd. Dat staat allemaal keurig netjes geregistreerd. Ik ben geschrokken. Het betreft overheidsdiensten of daaraan gelieerde diensten. Sommige zijn heel begrijpelijk, zoals het pensioenfonds waarbij ik ben aangesloten of DUO wegens mijn studie en die van mijn kinderen. Ik ben ergens bestuurslid en de KvK heeft begrijpelijk mijn gegevens opgevraagd. Het Ministerie van Justitie en veiligheid had ook interesse in mij. Logisch, want zo af en toe had ik een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. De marechaussee valt te verklaren in verband met mijn destijds gebruikte diplomatieke paspoort.

Wat Bevolkingsonderzoek echter met mijn gegevens moet is mij onduidelijk, evenals de GGD Rotterdam-Rijnmond. Ik ben onderzocht door de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Het Ministerie va VWS/RIVM maakte het helemaal bont. Maar liefst 43 keer (!) vroeg het mijn gegevens op. Dat de politie mijn gegevens nodig had rondom mijn politieke werk snap ik, evenals bij mijn aangifte in 2021 tegen minister Kaag, maar dat daarbij de gegevens van zelfs mijn ouders werden opgevraagd is bevreemdend. Ook is gekeken of ik gesignaleerd stond. Dat was gelukkig niet het geval. Een heel curieuze is de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders, die in 2013 mijn gegevens opvroeg. Ik heb nooit een deurwaarder gezien of zelfs maar een aankondiging ervan gehad. Ronduit bizar wordt het als in 2021 het Ministerie van VWS/vaccinatie covid mijn gegevens ophaalt en kijkt of ik wel getrouwd of gescheiden ben. Dat de Belastingdienst dat wil weten kan ik nog begrijpen, maar een instantie die over gezondheid gaat?

Ik wil niet deelnemen aan allerlei bevolkingsonderzoeken en CBS enquêtes, waarvan ik geregeld brieven toegezonden krijg. Uit hun bestanden kun je echter niet verwijderd worden; zij kunnen uitsluitend jou verwijderen. Verstrekking van mijn gegevens aan bijvoorbeeld GGD gaat ‘geheel geautomatiseerd’. Aan organisaties wordt een zogenaamd autorisatiebesluit verleend. Op basis daarvan mogen ze naar believen onze gegevens opvragen zonder dat wij zelf daartoe autorisatie (!) hebben gegeven.

Dat de overheid mijn persoonlijke gegevens met allerlei instanties deelt zonder mij daarover in te lichten, laat staan autorisatie voor te vragen, vind ik al redelijk bizar. Dat ik er niets aan kan veranderen, maar slechts achteraf kan opvragen wie allemaal mijn gegevens en die van mijn vrouw, kinderen en ouders heeft opgevraagd vind ik eigenlijk ernstig. Dat de overheid gegevens nodig heeft van haar burgers is begrijpelijk, maar de lichtzinnige manier waarop ermee wordt omgegaan verontrust mij zeer. Dan hebben we het nog niet eens over de commerciële spam.

Lucas Hartong.