21 juli 2023, Regio - In overleg met de Nederlandse Vissersbond publiceert de redactie van Koole Media Service de columns van Johan K. Nooitgedagt (Voorzitter Nederlandse Vissersbond) onder rubriek 'Column' op iGO.nl. Johan: "...De kern zit hier in de verplichtstelling terwijl het aanstellen van zo’n persoon vandaag de dag gewoon noodzakelijk is om te kunnen zeggen dat er transparant wordt gehandeld. Een soort interne ombudsman om maatschappelijke verantwoording af te kunnen leggen..." Lees hieronder de hele column van Nooitgedagt >>

Als voorzitter van de Nederlandse Vissersbond heb ik geen politieke voorkeuren en kan en wil ik geen persoonlijke standpunten innemen over specifieke politieke kwesties. Ik kan echter wel uitleggen wat het wetsvoorstel, februari 2023 in de Tweede Kamer aan de orde, voor een verplichte vertrouwenspersoon voor elk bedrijf inhoudt. Aan de orde was een door het Kabinet en werkgevers gesteund wetsvoorstel om elk bedrijf te verplichten een vertrouwenspersoon aan te wijzen en dit kwam op lossen schroeven te staan door verzet van de coalitiepartners VVD en CDA. Zij zijn principieel tegen het wetsvoorstel. De Nederlandse Vissersbond heeft al sinds jaar en dag een vertrouwenspersoon aangesteld voor zowel personeel als haar leden.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand binnen een organisatie die werknemers/leden ondersteunt en kan begeleiden bij persoonlijke problemen of klachten op het werk, zoals pesten, discriminatie, conflicten, gebrek aan vrijheid, intimidatie en geweld et cetera. Het idee is dat werknemers/leden in vertrouwen kunnen praten met deze persoon en dat de vertrouwenspersoon hen kan helpen bij het zoeken naar een oplossing en eventueel doorverwijzen naar andere hulpverleners. Het wetsvoorstel om een verplichte vertrouwenspersoon in te voeren kan voortkomen uit de wens om werknemers/leden beter te beschermen tegen ongewenst gedrag of intimidatie op het werk. Het kan ook bijdragen aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en het voorkomen van ziekteverzuim als gevolg van stress of andere psychosociale arbeidsbelasting. De VVD en het CDA hebben in het algemeen bezwaren tegen het opleggen van verplichtingen aan bedrijven en organisaties. Het is echter aan de politiek om te beslissen of zij een dergelijk voorstel steunt en om af te wegen welke voordelen en nadelen het heeft. De kern zit hier in de verplichtstelling terwijl het aanstellen van zo’n persoon vandaag de dag gewoon noodzakelijk is om te kunnen zeggen dat er transparant wordt gehandeld. Een soort interne ombudsman om maatschappelijke verantwoording af te kunnen leggen.

Maatschappelijke verantwoording

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (ook wel bekend als corporate social responsibility of CSR) verwijst naar het gegeven dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen voor de impact van hun activiteiten op de samenleving en het milieu. Dit betekent dat bedrijven niet alleen winst moeten maken, maar ook moeten streven naar duurzame en ethische bedrijfspraktijken die rekening houden met de belangen van alle belanghebbenden (leden), inclusief werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de bredere gemeenschap. Maatschappelijke verantwoordelijkheid kan vele vormen aannemen, zoals het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu, het bevorderen van diversiteit binnen het bedrijf, het ondersteunen van de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is en het zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en beloningen voor werknemers. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, proberen vaak bij te dragen aan een betere wereld door bijvoorbeeld te investeren in duurzame energie, goede doelen en educatieve programma’s. Het idee van maatschappelijke verantwoordelijkheid is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden, omdat steeds meer mensen en organisaties inzien dat bedrijven een belangrijke rol spelen in de maatschappij en dat ze invloed hebben op sociale en milieukwesties. Veel consumenten en investeerders geven de voorkeur aan bedrijven die actief bijdragen aan een betere wereld en streven naar duurzaamheid, en daarom kan maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een belangrijke factor zijn voor het succes van een bedrijf.

Noodzakelijk voor continuïteit

De huidige arbeidsmarkt is een situatie waarin er meer vraag is naar arbeid dan dat er aanbod beschikbaar is. In zo’n situatie hebben we allemaal moeite om geschikte kandidaten te vinden voor openstaande functies en moeten we concurreren om talent aan te trekken en te behouden. Alle goede stappen helpen dan. Onder dwang, zoals wetgeving, gaat echter niet helpen.

Johan K. Nooitgedagt