8 februari 2024, Dirksland - Begin februari is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de bestuurders van stichting Kairos en stichting Ontmoeting. Een logische stap omdat er in de praktijk al intensief wordt samengewerkt. We kunnen nu nog beter gebruik maken van elkaars expertise en netwerk. Lees meer >>

Vervolg

Kairos en Ontmoeting zijn er voor bank/buitenslapers en jongeren of jongvolwassenen met complexe problematiek op Goeree-Overflakkee. Ontmoeting en Kairos merkten, vanuit hun ervaring in de praktijk op het eiland, dat er behoefte was aan hulp en onderdak óp het eiland.

Met Kairos als maatschappelijke opvang op het eiland, de uitbreiding van veldwerk en ambulante begeleiding vanuit Ontmoeting vanaf dit jaar, ontstaat er een sluitende keten en kunnen we meer betekenen voor inwoners van Goeree-Overflakkee.

De samenwerking start met signaleren van problematiek. Dat gebeurt vaak met behulp van de outreachende benadering vanuit veldwerk. Afhankelijk van problematiek kan dan ingezet worden op ambulante hulp, tijdelijk verblijf en of een briefadres, stabilisatie van problematiek en toeleiding naar een langduriger oplossing (op Goeree-Overflakkee blijven wonen met begeleiding of bijv. Beschermd Wonen).

Meer informatie:

Veldwerk Goeree-Overflakkee.nl

Goeree-Overflakkee - Stichting Ontmoeting.nl

Stichting Kairos.nl

Tekst en foto Kairos.

Van links naar rechts: Geert Schipaanboord ontmoeting, Wim Driesse Kairos, Bjørn Noordzij Kairos, Gerard Stoop Ontmoeting