27 november 2023, Dirksland - Op 21 november jl. bracht een deel van het college van gemeente Goeree-Overflakkee een werkbezoek aan woonzorglocatie Bestenwaerd in Dirksland. Tijdens het bezoek werd gesproken over de toekomst van zorg op het eiland, de uitdagingen om goede zorg beschikbaar en betaalbaar te houden en hoe de gemeente en CuraMare daarin samen op kunnen trekken. Lees meer >>

Vervolg

Een van de onderwerpen die aan bod kwam, was het belang van de SpoedEisendeHulp voor de leefbaarheid op het eiland. Een ander belangrijk punt is de druk op de ouderenzorg en de rol die zorgzame wijken en buurten spelen in het verantwoord langer thuis laten wonen van ouderen. Ellen Hoogervorst licht toe: “We moeten als samenleving onze schouders eronder zetten om te voldoen aan de opgave ouderen zo lang mogelijk en op een veilige manier in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Vanuit de zorg kunnen we daarvoor bijvoorbeeld digitale middelen inzetten, maar voor het welzijn van de inwoners is juist de menselijke kant belangrijk. Als we elkaar daarin kunnen vinden en kunnen samenwerken om de zelfstandigheid van oudere inwoners – desnoods met eerdergenoemde ondersteuning vanuit de zorg – te stimuleren, dan zetten we in gezamenlijkheid belangrijke stappen!”

Burgemeester Ada Grootenboer vult aan: “De zorg van nu – of het nu gaat om spoedzorg of ouderenzorg - vraagt om de menselijke maat en nabijheid. Daar zijn zowel CuraMare als wij van overtuigd. Laten we de samenwerking met elkaar én met de andere zorgpartijen in onze gemeente behouden en verder verbeteren én versterken om de beste zorg voor onze inwoners blijvend te kunnen bieden.”

Bij het bezoek waren aanwezig burgemeester Ada Grootenboer, wethouders Berend Jan Bruggeman en Daan Markwat, gemeentesecretaris Wim van Esch en economisch adviseur Cindy Buijs. Van CuraMare waren Ellen Hoogervorst van de raad van bestuur en medisch specialisten Marjan van Ledden en Maarten Staarink aanwezig. Teamleiders Anja Klok en Esther Gaanderse van Bestenwaerd verzorgden de rondleiding waarmee het werkbezoek werd afgesloten.

Foto

Op de foto van links naar rechts: Wim van Esch, Berend Jan Bruggeman, Ada Grootenboer, Daan Markwat, Marjan van Ledden, Ellen Hoogervorst en Maarten Staarink.