Middelharnis - De gemeente Goeree-Overflakkee en Youz nodigen professionals op het gebied van alcohol- en drugspreventie in de jeugdhulpverlening, LVB-settings (licht verstandelijke beperking en verslaving), Jeugd-GGZ en Jongerenwelzijn uit voor een training Open & Alert.

Drugs en alcoholpreventie

Open en Alert

Het doel van Open & Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik bij jongeren voorkomen. Het stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de jongeren die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik.

Deelname

De training wordt gegeven in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40, Middelharnis. Op maandag 16, 23 en 30 maart zijn er bijeenkomsten van 13:00 tot 16:00 uur. Op maandag 22 juni is er een follow-up van 13:00 tot 15:00 uur.

Beroepsregistratie

Actieve deelname aan een volledige Open en Alert training levert tien registerpunten op voor de beroepsregistratie van met name maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Voor het behalen van een certificaat dient u bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Meer informatie

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden bij Anne Fish-van Middelkoop van Youz via email : a.fish@youz.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, uw werkgever en uw functie. Voor meer informatie over het programma download de bijlage.

Let op: Aanmelden is deelnemen. Dit i.v.m. de grote hoeveelheid aanmeldingen.

Te downloaden: