Middelharnis - Op dinsdag 11 juni 2019 zijn in de raadzaal van Bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis de contracten ondertekend voor Wmo, Jeugdhulp en Hulp bij het huishouden. Het gaat in totaal om 27 partijen waarmee een zorgcontract is afgesloten; veertien bestaande aanbieders en dertien voor de gemeente Goeree-Overflakkee nieuwe organisaties voor deze werkzaamheden.

Wethouder Berend Jan Bruggeman sprak de aanwezigen toe en gaf een toelichting op het proces van de aanbesteding. “We kijken terug op een intensief maar waardevol aanbestedingsproces. Het bleek mogelijk om na een goede controle een contract te sluiten met in totaal 27 organisaties. Daarmee is ons palet aan zorgaanbieders aanzienlijk versterkt. Wij werken graag verder met de vertrouwde aanbieders en we heten de nieuwe organisaties van harte welkom!”.

Voor de meeste inwoners betekent de ondertekening van deze zorgcontracten niet alleen een grotere keuzevrijheid maar ook continuïteit van kwalitatief hoogwaardige zorg. Een groep van zestig cliënten zal als uitkomst van de aanbesteding nieuwe gezichten gaan zien. Dit komt doordat twee aanbieders ervoor hebben gekozen hun activiteiten op Goeree-Overflakkee te beëindigen. Zij hebben daarom niet deelgenomen aan het aanbestedingsproces. “Hier staan echter wel dertien nieuwe aanbieders tegenover”, licht Bruggeman de situatie toe. “De twee niet inschrijvende zorgaanbieders krijgen een zogeheten afbouwovereenkomst. Daarmee wordt geregeld dat zij de zorg aan de bestaande cliënten nog maximaal zes maanden kunnen voortzetten. Dat biedt de tijd om in goed overleg de cliënten bij een van de gegunde organisaties te plaatsen”.