Goedereede - Deze week (5 tot en met 9 november 2018) vinden er werkzaamheden plaats aan de damwand Goedereede. De beschoeiing van de uitstroom van de rioolwaterzuivering is dusdanig versleten, dat vervanging noodzakelijk is. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, verlaagt het Waterschap Hollandse Delta tijdelijk het waterpeil van het Havenkanaal en de boezem het Zuiderdiep. Tijdens de werkzaamheden is er voor fietsverkeer een omleidingsroute van en naar Goedereede-Havenhoofd ingesteld. Lees hieronder verder.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer Paul de Blok van het waterschap via het waterschapsloket 0900-2005005 (lokaal tarief).

Bron: Waterschap Hollandse Delta