9 februari 2024, Sommelsdijk - Ook op deze vrijdag een nieuwe column van Lucas Hartong. Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten verwoord in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. Lucas: "De coalitie (..) gaat door met… exact dezelfde wethouders (..). De coalitie beschikt daarmee over de kleinst mogelijke meerderheid in de Raad (..). Volgens de gemeente is er nog steeds sprake van ‘een stabiel gemeentebestuur...". Lees meer >>

Column Nieuw!

Kent u dat? U loopt door de winkel en ziet het product dat u al lange tijd koopt in een ‘nieuwe' verpakking, met een ‘vernieuwd' recept of ‘nieuwe' samenstelling. Lijkt leuk, tot je ontdekt dat het gewoon hetzelfde oude product is, maar dan met een nieuwe omslag, kleinere verpakking en hogere prijs. Dan voel je je toch een beetje genept, om het zacht te zeggen. Dat geldt echter niet alleen in de supermarkt, blijkt nu.

Zo las ik eind afgelopen jaar dat raadslid Wilma de Bruine uit de grootste fractie van Goeree-Overflakkee, VKGO, stapte. Zij was op basis van het programma van die partij gekozen, maar zag het kennelijk opeens niet meer zitten. Wethouder Bruggeman van VKGO stapte ook uit de partij en sloot zich aan bij GOLV, de nieuwe partij van De Bruine. Nu wil het geval dat het college van B&W met het intrekken van de steun door VKGO was gevallen, maar dat is op ons eiland geen probleem om gewoon via een vestzak-broekzak constructie door te gaan.

Wat lezen we namelijk op 26 januari jl. in de media? De coalitie ‘is gered' en gaat door met… exact dezelfde wethouders, maar nu met een wethouder namens het 1-koppige GOLV. De coalitie beschikt daarmee over de kleinst mogelijke meerderheid in de Raad, namelijk 16 van de 31 zetels. Volgens de gemeente is er nog steeds sprake van ‘een stabiel gemeentebestuur dat de grote uitdagingen van de gemeente Goeree-Overflakkee kan blijven aanpakken'. De ‘nieuwe' wethouder blijft uiteraard ‘verantwoordelijkheid dragen binnen de coalitie'. Mooi hoe zo’n ‘nieuwe’ fractie met 1 raadslid direct een eigen wethouder heeft en dat zonder verkiezingen! Toch?

Schetst uw en mijn verbazing dat daarmee nog lang niet alle ‘nieuwe' dingen in de gemeente ten einde waren gekomen. Verre van dat. Op de laatste dag van januari namelijk stapten raadsleden Schellevis en Spelt eveneens uit VKGO, maar schoven niet aan bij de nog maar net ontstane ‘nieuwe' coalitiepartij GOLV (volgt u het nog?!). Nee, zij begonnen een eigen partij: de SDP. De bewuste raadsleden ‘konden zich niet meer vinden in de koers' van hun oude partij. De kiezer die gestemd had op VKGO had opnieuw het nakijken. Volgens SDP staan zij ‘sociaaldemocratische principes' voor. Ik maar denken dat die vanouds bij de PvdA te vinden waren en die zit al in de ‘nieuwe' coalitie.

Kortom: wat een verwarring met al die ‘nieuwe' ontwikkelingen. De Raad telt nu 11 fracties. Ik wens de burgemeester veel geduld toe bij de komende raadsvergaderingen, want iedere fractie mag over alles wat op tafel ligt in twee rondes haar zegje doen, men kan vragen stellen, moties indienen, interrupties doen en om hoofdelijke stemming vragen. Ik betwijfel of de voorzitster de vergaderingen voortaan voor 12 uur ’s nachts kan afhameren. En er moet de komende tijd ook niets geks gebeuren want als één raadslid van de ‘nieuwe' coalitie besluit om eveneens over te stappen of een eigen partij op te richten dan zakt B&W onder het wettelijk vereiste minimum om aan te kunnen blijven. Zei iemand ‘stabiel gemeentebestuur'? Politiek gezegd: er liggen kansen.

De ‘nieuwe' fractievoorzitters van de twee ‘nieuwe' partijen krijgen naast hun persoonlijke vergoeding, onkosten-, reiskosten-, fractie- en scholingsvergoeding een toelage op hun vergoeding als raadslid en er moeten uiteraard nieuwe fractiekamers worden ingericht. Geen wonder dat de Raad zo druk is met de plannen voor een nieuw gemeentehuis! De gemeentelijke belastingen zullen ongetwijfeld ook weer stijgen. Alle gekheid op een stokje: u voelt zich als kiezer toch een beetje genept met deze ‘nieuwe' producten, om het zacht te zeggen?

Tot slot: mocht u een afspraak met een wethouder willen maken dan wens ik u veel succes. Het duurt weken voor dat lukt, zo blijkt uit eigen ervaring, maar dat is denk ik níet ‘nieuw'.

Lucas Hartong.