29 december 2023, Sommelsdijk - Lucas Hartong schrijft! "Er is door dit afgelopen jaar heen zoveel gebeurd en we slaan het op. We herinneren en hopen. Kijken terug én vooruit. Herinner en koester het goede...." Lees meer in de Column 'Sweet memories' van Hartong hieronder >>

Sweet memories

Bijna einde van het jaar. Weer een jaar. Terugkijken. Herinneringen ophalen én bewaren. Essentieel voor ons mensen. We proberen het goede te onthouden en slechte te vergeten. Herdenken komt van het Hebreeuwse zawkar. De betekenis is: markeren, herkenbaar maken, benoemen, opnieuw vertellen, ter herinnering opslaan, je ergens weer van bewust worden. In het Engels is het ook zo mooi: to re-member. Letterlijk: de losse delen opnieuw tot één geheel bij elkaar brengen. Alle delen van het afgelopen jaar, de puzzelstukjes, weer bij elkaar brengen en het complete plaatje (opnieuw) gaan zien.

Als theoloog zeg ik wel eens dat God tot ons spreekt door gebeurtenissen en personen heen die je in je leven ontmoet. We leven ons leven en doen ons ding, maar zien en horen we God er nog in? We leven met tijd, maar tijd is niet alleen lineair, zo ontdekte de grote geleerde Einstein al. Het is niet alleen vandaag en morgen, oudjaar, nieuwjaar. Tijd is zelfs niet alleen je leeftijd, jong of oud. Men zegt wel eens: “Je bent zo oud als je je voelt". Er is dus nog een ander soort tijd. De Grieken noemden het kairos; een nieuwe tijd die aangebroken is. Een inhoudelijke, kwalitatieve tijd. Een goede tijd, een slechte tijd, een spannende of verwarrende tijd.

Muziek, een boek, film, gebed, mensen en kunst helpen ons om die kairos tijd te mogen en kunnen beleven. Ze brengen ons door moeilijke tijden, geven vreugde, doen ons leegte beseffen en richten ons op hoopvolle tijden. Herinneringen worden opgebouwd door wat wij meemaken met mensen en met God. Hoor je nog het Lied van God door de ander heen? Door de natuur? In de stilte? Leef je met de klok-tijd of leef je met het ritme van die diepere klok, de kairos-klok?

Wat heb je dit jaar meegemaakt? Heb je God en medemens gehoord? Heb je herinneringen opgebouwd en in je hart bewaard? Heb je meer meegemaakt dan de klok-tijd? Is het verhaal van je medemens ook deel van jouw verhaal geworden en vice versa? Let wel: niemand van ons is volmaakt. Nee… jij en ik, met alle fouten en gebreken, samen bouwen we herinneringen op. De vraag welke herinneringen dat zijn -goede of slechte- is uitsluitend door onszelf te beantwoorden.

Heb je slechte herinneringen aan afgelopen jaar? De Bijbelse koning David schreef over zijn ervaringen in de psalmen. Hij was een man die grote dieptepunten in zijn leven kende, tot moord aan toe. Als iemand slechte herinneringen had dan was hij het wel. Het pijnigde hem, maar hij riep het uit tot God: red mij! Laat me mogen zeggen: zet een streep door de slechte herinneringen. Ja, er gingen ongetwijfeld dingen fout en ja, daardoor ontstonden slechte herinneringen, krassen op onze ziel, maar de tijd heelt en we kunnen ze vergeten.

Er is door dit afgelopen jaar heen zoveel gebeurd en we slaan het op. We herinneren en hopen. Kijken terug én vooruit. Herinner en koester het goede. Ik wens u hartgrondig toe dat het komend jaar mooie nieuwe herinneringen mag brengen, samen met familie, vrienden, dierbaren. Alvast een veilige jaarwisseling en gelukkig nieuw jaar gewenst! En: dank voor het meelezen van de column en geven van reactie; zeer gewaardeerd! Lucas Hartong.