17 november 2023, Sommelsdijk - Lucas Hartong schrijft! "Nou, feest hoor! Tenminste… voor het gemeentebestuur. Vinden ze zelf. De reden? Er staan al 26 van de 111 ‘tijdelijke’ woningen voor de Oekraïeners en de rechter vond het deze keer -na twee eerdere afwijzingen- goed. Tegelijkertijd werd deze week een spoedvergadering gehouden in het gemeentehuis over de ontstane politieke crisis. Weet u het nog? VKGO trok -terecht- de stekker uit de coalitie..." Lees meer in de Column 'Tijdelijk' van Hartong hieronder >>

Column 'Tijdelijk'

Tijdelijk

Nou, feest hoor! Tenminste… voor het gemeentebestuur. Vinden ze zelf. De reden? Er staan al 26 van de 111 ‘tijdelijke’ woningen voor de Oekraïeners en de rechter vond het deze keer -na twee eerdere afwijzingen- goed. Tegelijkertijd werd deze week een spoedvergadering gehouden in het gemeentehuis over de ontstane politieke crisis. Weet u het nog? VKGO trok -terecht- de stekker uit de coalitie omdat de gemeenteraad niet tijdig en onvoldoende werd geïnformeerd over de bouwprocedure, met alle gevolgen van dien.

Nu denkt u: ach joh, kniesoor die daarop let! Laat de gemeente toch lekker bouwen. Kunnen die arme mensen in een fatsoenlijk huisje, komen de ‘tijdelijke' opvanglocaties waar ze zaten weer vrij voor andere nuttige zaken. Klinkt logisch maar twee keer ‘helaas'! De huidige locaties waar de Oekraïeners worden opgevangen komen inderdaad vrij zodra de ‘tijdelijke' flexwoningen staan, maar die komen niet vrij voor woningzoekenden die al jaren op de wachtlijst staan. Nee, die komen beschikbaar voor statushouders, want die krijgen uiteraard ook voorrang boven Nederlandse woningzoekenden. Die zoeken ‘tijdelijk' maar wat anders of blijven bij hun ouders inwonen.

Het tweede ‘helaas' betreft een bestuurlijke kant. In ons land kennen we -geloof het of niet- nog steeds een parlementaire democratie, waarbij het meest essentiële bestanddeel wordt gevormd door informatie. Geen goede informatie, geen goede besluitvorming. Politici en bestuurders moeten erop kunnen vertrouwen dat zij op basis van de juiste en volledige informatie besluiten nemen. Als dat niet zo is dan is dat een recept voor grote fouten en navenante schade. Zie tevens onder: stikstofdossier en toeslagenschandaal. Daarbij moeten alle partijen over die informatie kunnen beschikken. Als een minister of staatssecretaris de Kamer niet of onvolledig inlicht dan wordt dat beschouwd als een politieke doodzonde.

En precies dat is op ons eiland schering en inslag. Leden van B&W informeren de gemeenteraad niet of onvolledig en betrokken burgers moeten geregeld hun toevlucht nemen tot openbaarheid van bestuur procedures of rechtszaken om helderheid te verkrijgen inzake gevolgde procedures. Leden van de gemeenteraad zitten met de handen in het haar zodra zij weer eens met reeds in de achterkamertjes beklonken feiten of besluiten worden geconfronteerd, die vol fouten zitten. Het is niet voor niets dat de rechtbank de gemeente tot twee keer toe terugfloot. Het zal duidelijk zijn dat de democratie op ons eiland op die manier geregeld tot een farce verwordt. Erger: een dergelijke handelswijze van B&W ondermijnt het vertrouwen in het bestuur en de politiek in het algemeen. Dat eroderende fundamentele vertrouwen is uiterst gevaarlijk. Mensen haken af en denken ‘Waarom zou ik nog gaan stemmen?’

Op zich is het een terechte vraag, maar in dit geval ligt het duidelijk genuanceerder. Er zijn meerdere hardwerkende, goed bedoelende raadsleden die hun uiterste best doen om de parlementaire democratie en de rechtstaat te verdedigen op ons eiland. Juist zij worden momenteel door B&W weggezet als een soort vervelende dwarsliggers, onderwijl zichzelf bewierokende persberichten uitsturend. Daarbij gaat het dit gemeentebestuur, zoals ik in een eerdere column aantoonde, ten diepste niet om ‘urgentie voor de Oekraïeners', maar om een heleboel ordinaire centen die lonken vanuit Den Haag. Je moet maar durven. Het valt te hopen dat deze burgemeester en wethouders ook van zeer tijdelijke aard zijn.

Lucas Hartong.