Middelharnis - Woensdagmorgen 27 september 2023 hebben de coalitiepartijen SGP, CDA en PvdA een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de verklaring die VKGO op maandag 25 september 2023, laat in de avond, gaf. De fractie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee besloot het vertrouwen in de coalitie op te zeggen [Lees hier]. "De voornoemde partijen spreken hierbij het vertrouwen uit in het college van B&W, beraden zich op dit moment op de ontstane situatie en zullen alles in het werk stellen..." Lees hieronder verder >>

Vervolg

Verklaring SGP, CDA en PvdA Goeree-Overflakkee
"Maandagavond 25 september 2023 zijn SGP, CDA en PvdA plotseling geconfronteerd met een mededeling vanuit VKGO dat die partij het vertrouwen in de coalitie opzegt. Gisteren is die mededeling voorzien van een nadere verklaring. In deze verklaring wordt het voltallige college onbehoorlijk bestuur verweten, met het dossier flexwoningen als startpunt. Het college zou de raad en de samenleving passeren, alles achter gesloten deuren beslissen, niet informeren, zich boven de wet plaatsen en tot slot niet integer handelen. De fracties van SGP, CDA en PvdA nemen hier met klem afstand van.

Juist op het dossier flexwoningen hebben het voltallige college en de ambtelijke organisatie zich volstrekt onbaatzuchtig ingespannen. De opvang van Oekraïners en in het verlengde daarvan de opgave ten aanzien van statushouders geeft een bijzondere uitdaging die we gezamenlijk moeten aangaan. De voornoemde partijen spreken hierbij het vertrouwen uit in het college van B&W, beraden zich op dit moment op de ontstane situatie en zullen alles in het werk stellen om te zorgen dat een stabiel gemeentebestuur de grote uitdagingen van onze gemeente kan blijven aanpakken."