19 maart 2022, Landelijk - In overleg met de Nederlandse Vissersbond publiceert de redactie van Koole Media Service de columns van Johan K. Nooitgedagt (Voorzitter Nederlandse Vissersbond) onder rubriek 'Column' op iGO.nl. Johan: "In tegenstelling tot eerdere gedachten, willen ze het concept van de verbrandingsmotor nu behouden. De focus is op methanol als energiedrager. De transitiebrandstof ammoniak is een lastige vanwege de hoge veiligheids- en milieurisico’s..." Lees hieronder de hele column 'Leren van Denemarken' van Nooitgedagt.

Column door Johan K. Nooitgedagt

In Denemarken is een brede politieke overeenstemming over de compensatie van de verloren visrechten als gevolg van de Brexit. Dat geeft voor de Deense vissers hoop voor een toekomstige sterke en duurzame Deense visserij, aldus de Deense visserijvoorman Svend-Erik Anderson. De Nederlandse Vissersbond heeft het Ministerie LNV vanaf het begin gevraagd het verlies van vangstrechten te compenseren naar hen die willen blijven vissen en niet met de Brexit-regeling in de sanering gaan. De andere visserijorganisaties in Nederland gaven daar niet of te weinig uitgesproken steun aan. Nu lijkt het voor de overheid te laat te zijn om nog een andere koers te kiezen.

Verloren quota gecompenseerd

Met het akkoord over compensatie voor de visserij kan een grote groep leden van de Deense vissers zich verheugen op compensatie voor de visrechten die ze zijn kwijtgeraakt door de Brexit. De Deense vissers hebben niet de volledige vergoeding gekregen, maar zeggen wel dat ze tevreden zijn. De Deense voorzitter Anderson maakt er geen geheim van dat het een behoorlijk zware strijd is geweest, waarbij de vissers juridische stappen hebben ondernomen om waar te maken wat hen eerder was beloofd. Ook in Denemarken werd in eerste instantie, net als in ons land, gezegd dat de staatssteunregels elke mogelijkheid in de weg stonden.

Saneringsregeling

Tegelijkertijd is het voor Deense vissers cruciaal dat compensatie voor verloren quotumwaarden naast een saneringsregeling gaat werken. Er zijn veel vissers die hard zijn getroffen door de Brexit en ze moeten allemaal gecompenseerd worden voor de verloren quota. Maar het feit dat ze de quota aan het Verenigd Koninkrijk moesten afstaan, heeft ook tot gevolg dat de Deense vissersvloot te groot werd in verhouding tot de vangstmogelijkheden en dat iedereen in de Deense visserij dus gebaat is bij een aanpassing van de omvang van de vloot.

Leren van Denemarken

In Nederland kunnen we niet anders zeggen dan dat Denemarken dit heel goed heeft gedaan, terwijl we onder hetzelfde gesternte van de EU-vlag werken en vissen. Op een geheel ander vlak is Denemarken ook erg goed bezig en dat is met de alternatieve brandstoffen aan boord van de schepen. De gigantisch grote rederij Maersk heeft doelen voor de toekomst vastgelegd die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. In tegenstelling tot eerdere gedachten, willen ze het concept van de verbrandingsmotor nu behouden. De focus is op methanol als energiedrager. De transitiebrandstof ammoniak is een lastige vanwege de hoge veiligheids- en milieurisico’s. Ammoniak is giftig en een beetje lekkage is desastreus. Of de ambities op dit terrein met de Denen allemaal werkelijkheid worden valt nog te bezien, maar we zullen wel pogingen moeten doen om dit te kunnen bijbenen. Laten we zorgen dat we niet weer te laat zijn.

Johan K. Nooitgedagt