Gemeente Goeree-Overflakkee: "Beste (zelfstandig) ondernemer, het zijn onzekere tijden. De impact van het coronavirus is groot. Voor de hele samenleving. Maar zeker ook voor u als ondernemer. Er wordt een enorm beroep gedaan op uw veerkracht en creativiteit. Om u te helpen bij het opvangen van de gevolgen van deze crisis, heeft het kabinet op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen getroffen. Met deze maatregelen krijgen ondernemers extra ondersteuning. Om het voor u overzichtelijk te maken, zetten we in dit schrijven alle maatregelen voor u op een rijtje."Lees hieronder verder.

Vervolg

Van deze maatregelen wordt alleen de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers door de gemeente uitgevoerd.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Voor deze regeling gelden de volgende criteria:

 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomstenondersteuning krijgen voor levensonderhoud.
 • Deze regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.
 • Deze inkomensondersteuning vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
 • Bij een inkomen van de partner geldt de norm voor:
  • de gehuwde: €1500,00
  • de alleenstaande €1052,00
  • het gaat hierbij om netto bedragen, inclusief vakantietoeslag. Deze inkomstenondersteuning wordt per maand overgemaakt.

Ook kan er een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal €10.517,00 worden aangevraagd. Dit bedrag dient wel te worden terugbetaald. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van acht procent liggen.

U kunt een beroep doen op deze regeling, indien u:

 • een gevestigde zelfstandige bent, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijft in Nederland en woonachtig bent in de gemeente Goeree-Overflakkee;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of daarmee gelijkgesteld;
 • uw bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefent;
 • ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel;
 • voor 1 januari 2020 gestart bent met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen: minimaal 1225 uren per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

U dient de aanvraag in via DigiD. U kunt de aanvraag hier doen. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail. Mocht dat niet het geval zijn, dan is er iets fout gegaan en kunt het beste even contact met ons opnemen (via bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl).

Naar aanleiding van uw aanvraag nemen wij telefonisch contact met u op.

SVHW

Voor aanslagen die verstuurd worden door het SVHW geldt dat er een mogelijkheid tot uitstel tot 31 augustus 2020 is. U kunt dit regelen via de website van het SVHW. Belangrijk is wel om dit voor de vervaldatum te doen.

Let op! Komend weekend vallen de BIZ-aanslagen op de mat. Ook voor deze aanslagen geldt uiteraard de mogelijkheid tot uitstel tot 31 augustus 2020. Deze aanslagen zaten al te ver in het proces om teruggedraaid te kunnen worden.

Andere maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen zijn er nog veel maatregelen genomen. Hieronder staan de regelingen puntsgewijs genoemd. Mocht u meer informatie willen over deze regelingen, dan kunt u terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • Beleidsregel tegemoetkoming
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BKMB)
 • Uitstel Belastingdienst
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Toeristenbelasting en cultuursector
 • SET Covid19: Stimulering digitale zorg
 • Banken verlenen uitstel
 • Pensioenfondsen
 • Initiatieven van de EU

Contact

Meer informatie vindt u op onze gemeentelijke website, www.goeree-overflakkee.nl/coronavirus. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben kunt u ons altijd bereiken via het Bedrijvencontactpunt, via bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl.