28 maart 2024, Regio - De weekendwerkzaamheden aan de berm van de N59 gingen tot twee keer toe niet door. Op de redactie kwamen vragen binnen of er al bekend is wanneer de N59 gesloten zal worden. Website N59vandetoekomst geeft uitleg: "Door de regenval in de afgelopen periode kan de aannemer de kwaliteit van de aan te brengen bermverharding niet garanderen. De natte omstandigheden leiden namelijk tot het risico dat het nieuw aan te brengen verhardingsmateriaal niet goed kan hechten en verdichten. Met als gevolg dat de berm niet robuust genoeg wordt..." Lees meer >>

Vervolg
Door de natte omstandigheden wordt het werk uitgesteld om de eindkwaliteit van de verharde berm te kunnen verzekeren.

"Er wordt momenteel gekeken wanneer de werkzaamheden opnieuw ingepland kunnen worden.
De N59 gaat begin 2024 twee weekenden dicht om berm te verbeteren." Hou DEZE LINK in de gaten voor meer informatie.

Bron:www.n59vandetoekomst.nl