24 februari 2024, Regio - Water Natuurlijk vindt herstel van biodiversiteit keihard nodig. Dat kan vaak door integraal te denken en bij de uitvoering van werken de verschillende belangen een plek te geven. De nieuwbouw van werven in Oude-Tonge en Vierpolders geeft het waterschap Hollandse Delta kansen om ook de natuur een plek te geven. Water Natuurlijk fractievoorzitter Konnie Wilkens wees daar op bij de besluitvorming over de nieuwbouw in de Verenigde Vergadering. Lees meer >>

Nieuwbouw

In het algemeen bestuur, of wel de Verenigde Vergadering, van het waterschap was afgelopen week een voorstel aan de orde voor nieuwbouw van twee steunpunten. De Hollandse Delta is een groot gebied en dat maakt dat er op de verschillende eilanden steunpunten of werven nodig zijn om het werk goed te doen. Het gaat dan om zout opslag loodsen, stalling van materiaal, werkplaatsen en kantoren.

Deze werven moeten aan de eisen van de tijd voldoen. Medewerkers moeten er op een veilige en efficiënte manier kunnen werken. En daar schort het nu op sommige locaties aan. Weliswaar is met tijdelijke maatregelen wat verbetert, maar nieuwbouw van een steunpunt op Goeree Overflakkee in Oude Tonge en voor Voorne Putten in Vierpolders is nodig. Water Natuurlijk stemde dan ook van harte in met benodigde investeringen, wel met aandacht voor de natuur en inpassing in het landschap.

Fractievoorzitter Konnie Wilkens: “We hopen op twee mooie nieuwe stukjes bijna-natuur. We hebben expliciet gevraagd de lokale natuurorganisaties te betrekken bij de inrichtingsplannen die er komen. Hun kennis en betrokkenheid is waardevol. Zo geven we ook invulling aan het leidende principe ‘Samen maken we Maatwerk’ van ons waterschap”.

Groenbeleid

Het waterschap Hollandse Delta heeft zo’n 200 terreinen met gebouwen erop. Het gaat onder andere om rioolwaterzuiveringen, gemalen en steunpunten. Deze terreinen hebben ook een plek gekregen in het groenbeleid van het waterschap. Zo moeten inrichting en beheer van de terreinen gaan bijdragen aan de versterking van biodiversiteit. Ze moeten het visitekaartje worden voor het beleid van ons waterschap. Daar is nog een weg te gaan en nieuwbouw is een logisch moment om met de uitvoering van dit beleid te beginnen.

Ook voor nieuwbouw hebben we een speerpunt in het groenbeleid. Al in de ontwerpfase nemen we biodiversiteit en klimaatadaptatie mee. Hierbij gelden behoud en versterking van landschappelijke waarden en biodiversiteit. De nieuwbouwlocaties op Goeree Overflakkee en Voorne Putten liggen aan het water. Een optimale inrichting van de oevers met ruimte voor oeverplanten ligt dan ook voor de hand. Hiermee kan het waterschap op termijn laten zien hoe dit bijdraagt aan het zelfreinigend vermogen van het water.

Water Natuurlijk blijft het kritisch volgen.

Tekst: Joost Kievit, Water Natuurlijk Hollandse Delta

Foto's: KortGeytenbeek architecten - Ontwerpschetsen Oude-Tonge en Vierpolders