Middelharnis - Het versterken van het centrum van Middelharnis, door het gebied te verbeteren in gebruik, beleving, en toekomstbestendigheid. Dat is wat de gemeente en BIZ Middelharnis Centrum voor ogen hebben met de subsidieaanvraag Impulsaanpak winkelgebieden. Voor de zomer dienen zij deze aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer >>

Vervolg

De subsidie van de RVO helpt gemeenten om winkelgebieden toekomstbestendig te maken.
Het geeft een impuls aan het verbeteren van het gebied en zorgt bijvoorbeeld voor minder
lege winkelpanden, meer woningen en meer groen. Voorwaarde is dat gemeente en lokale
partijen bij de aanvraag samenwerken en zelf ook investeren in de verbetering van het
gebied. Adviesbureau Sweco ondersteunt gemeente en BIZ bij het indienen van de
aanvraag.

Met welke projecten gaan partijen aan de slag?
Dat is de vraag die de komende twee maanden centraal staat. Zowel nieuwe als bestaande
projecten kunnen worden opgenomen in de subsidieaanvraag. Er speelt al veel in het
centrum van Middelharnis. Denk aan de herontwikkeling van het Spuiplein, herinrichting van
de Voorstraat Middelharnis, verplaatsing van de bibliotheek en de renovatie van het
Diekhuus. Ook is er ook ruimte voor de inbreng van nieuwe plannen en projecten. Daarover
gaan gemeente en BIZ in gesprek met partijen uit de directe omgeving.

Samen voor een toekomstbestendig winkelcentrum
Ondernemers en eigenaren van vastgoed uit het gebied waar de subsidie betrekking op
heeft (zie afbeelding), zijn uitgenodigd om mee te denken over een toekomstbestendig en
aantrekkelijk centrum. Dat geldt ook voor alle ondernemers die zijn aangesloten bij de BIZ
van Middelharnis. Tijdens de bijeenkomsten wordt samen nagedacht over belangrijke
vragen, zoals: Hoe maken we de winkelstraten aantrekkelijker? Hoe voorkomen we
leegstand? De ideeën, plannen en ervaringen worden verzameld en vormgegeven in een
conceptplan. Samen met een uitvoeringsplan wordt dit plan voor de zomer ingediend bij de
RVO.

Meedenken
Bent u ondernemer of eigenaar aangrenzend aan het gebied waar de subsidie betrekking op
heeft en wilt u ook meedenken en uw ideeën inbrengen? Stuur dan, bij voorkeur voor
maandag 26 februari aanstaande, een mail naar:
bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl.

Tekst en foto's: gemeente Goeree-Overflakkee