Regio - Op maandag 4 december 2023 start het Waterschap met de jaarlijkse maaischouw. Boeren, burgers en buitenlui in de polder hebben nog tot 4 december de tijd om zelf de sloot en slootkant langs hun perceel te maaien en schoon te maken. "Dit heet de onderhoudsplicht. Door teveel (water)planten kan het water in de sloot namelijk niet goed doorstromen. En een goed stomende sloot is natuurlijk heel belangrijk voor de polder. Met de maaischouw controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd." Lees meer >>

Vervolg

Met de maaischouw controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd. Als dit niet zo is, stuurt het waterschap eerst een brief. Het waterschap kan het onderhoud uiteindelijk ook laten uitvoeren, maar stuurt hiervoor dan wel een rekening.

De schouw: samen zorgen voor schone sloten

Het waterschap is er verantwoordelijk voor dat alle sloten, singels, kanalen en andere watergangen goed onderhouden worden. Dat is nodig voor goede aan- en afvoer van het water en voor de waterkwaliteit. Veel watergangen worden onderhouden door het waterschap. Soms moet bijvoorbeeld de gemeente of een particulier daarvoor zorgen.

Welk onderhoud is nodig en wie doet wat?

Voor elke sloot, singel en kanaal staat vast wie moet zorgen voor het onderhoud. Over het algemeen zorgt het waterschap voor grotere watergangen, zoals singels en kanalen. Mensen die eigenaar of aanwonende zijn van een stuk grond naast een sloot moeten zelf het onderhoud doen. Het onderhoud bestaat uit:

  • Het verwijderen van waterplanten en afval uit de sloot
  • Het maaien van de slootkanten (taluds)
  • Het schoonmaken van de duikers
  • Het verwijderen van bagger

Naast het schoonhouden van de sloot is het belangrijk dat er geen takken te dicht bij de sloot of in de sloot hangen.

Niet alle werkzaamheden hoeven elk jaar te gebeuren. Hoe vaak bepaald onderhoud gedaan moeten worden, is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Het maaien van gras langs de sloot moet vaker gebeuren dan bijvoorbeeld het verwijderen van bagger. Je kunt het onderhoud zelf doen, maar je kunt het ook laten uitvoeren door bijvoorbeeld een hovenier of een aannemer.

Controle: de schouw

Het hele jaar door houden we in de gaten hoe de sloten en singels erbij liggen. Op drie momenten in het jaar is er een gerichte controle die wij ook wel de schouw noemen:

  • Vanaf begin januari controleren we of de sloten genoeg zijn uitgebaggerd. Dit noemen we ook wel de baggerschouw.
  • Van begin juni controleren we of sloten goed vrijgehouden worden en dat bijvoorbeeld overhangende takken verwijderd zijn. Dit heet de houtschouw.
  • Vanaf begin december controleren we of de slootkanten goed gemaaid zijn, of waterplanten en afval uit de sloot zijn gehaald en of de duikers schoon zijn. Dit noemen wij de maaischouw.

In totaal controleren onze schouwmeesters elk jaar 16.500 sloten, singels en kanalen. Dat is meer dan 7.000 kilometer. Samen zorgen we voor schone sloten. Met voldoende ruimte voor het water, een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit.

Martijn van der Torre is één van de schouwmeesters van waterschap Hollandse Delta. In dit interview vertelt hij meer over zijn werk.