23 oktober 2023, Regio - Afgelopen vrijdag 13 oktober vond de vergadering van de Garnalensectie van de CPO Nederlandse Vissersbond U.A./PO Delta Zuid plaats. Tijdens deze periodieke vergadering worden de leden garnalenvissers bijgepraat over de verschillende voor hen relevante onderwerpen en dossiers. Op de agenda stonden o.a. de gedoogbeschikking en aanvraag voor een nieuwe Wnb-vergunning. De vergaderzaal zat vol en ook via een onlineverbinding hebben diverse leden op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering. Lees meer >>

Vervolg

Stand van zaken diverse dossiers

Tijdens de vergadering werd onder andere een toelichting gegeven op de ontwikkelingen rondom de Natuurcompensatie in de Voordelta als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de verlenging van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij in de Natura2000-gebieden en de stand van zaken met betrekking tot de effort reductie in het kader van MSC Garnalen en het Productie- en Afzetprogramma (PAP). Daarnaast is met de leden garnalenvissers gesproken over de aanvraag voor een nieuwe Wnb-vergunning.

Lees verder bij Ned Vissersbond.nl >>