Goeree-Overflakkee - Agrarisch belangenorganisaties LTO Noord, KAVB en ZLTO zijn niet te spreken over de statusaanvraag van een Nationaal Park Nieuwe Stijl in Zuidwest-Nederland. "De initiatiefnemers willen van het gebied tussen Voorne-Putten en Goeree Overflakkee aan de Noordzee tot Gorinchem in Zuid-Holland en voorbij de Biesbosch in Noord-Brabant een Nationaal Park Nieuwe Stijl realiseren." In een brandbrief hebben zij het bestuur van programmabureau NLDelta met klem opgeroepen de procedure per direct te stoppen en met hen in overleg te treden. De belangenorganisaties zijn ontstemd dat er tot op heden op geen enkele manier overleg met hen is geweest. Lees hieronder meer.

Vervolg

NLDelta is een samenwerking tussen 19 gemeenten, 3 provincies en andere organisaties zoals waterschappen en natuurorganisaties. De initiatiefnemers willen van het gebied tussen Voorne-Putten en Goeree Overflakkee aan de Noordzee tot Gorinchem in Zuid-Holland en voorbij de Biesbosch in Noord-Brabant een Nationaal Park Nieuwe Stijl realiseren. Dit omvat een gebied waar de landbouw van oudsher een toonaangevende activiteit is die het landschap in hoge mate gevormd heeft. Nog altijd zijn er honderden boeren actief.

LTO Noord, KAVB en ZLTO vinden het onbestaanbaar dat de besluitvorming al in een ver gevorderd stadium is, zonder dat zij hier op enige wijze in gekend zijn. ‘Dit ondermijnt op voorhand elk vertrouwen in deze gebiedsontwikkeling’, stellen zijn dan ook resoluut. De agrarische partijen vragen om een spoedoverleg met het bestuur van NLDelta.

Verbijstering

Volgens ZLTO-regiobestuurder Hendrik Hoeksema komt de gepeperde brief voort uit verbijstering over het gevoerde proces door NLDelta. ‘Recent pas zijn wij voor het eerst geconfronteerd met de plannen. Zo’n werkwijze is niet meer van deze tijd. Temeer omdat we in andere en vergelijkbare gebiedsprocessen wél vanaf het begin zijn betrokken en constructief samenwerken met deels dezelfde overheden.’

‘De initiatiefnemers van NLDelta hebben door hun werkwijze onrust gecreëerd, wat eerst moet worden weggenomen. Dat is niet aan ons, maar aan de initiatiefnemers’, stelt Hoeksema namens LTO Noord, KAVB en ZLTO.