16 februari 2021, Goeree-Overflakkee - Op de dialoogavond van de gemeenteraad van 4 februari jl. stond de aanwijzing van NL Delta als nationaal park op de agenda. "Dit nieuwe nationale park moet een gebied gaan omvatten van de Biesbosch tot de Haringvlietsluizen. Het nationale park zal niet alleen de huidige beschermde natuurgebieden omvatten. Als het aan de initiatiefnemers ligt, zal Goeree-Overflakkee in zijn geheel in het nationale park opgaan." Dit roept bij de VVD Goeree-Overflakkee veel vragen op. Lees hieronder meer.

Veel onduidelijkheden
Er zijn nog erg veel zaken onduidelijk, bijvoorbeeld welke juridische status en bescherming NL Delta zal krijgen. De bestaande nationale parken zijn allemaal Natura 2000 gebied en worden daardoor beschermd. Volgens het college zal dat niet gelden voor NL Delta en verandert er eigenlijk helemaal niks. De VVD Goeree-Overflakkee betwijfelt dat. Hoe voorkomen we dat via de rechter kan worden afgedwongen dat het nieuwe nationaal park extra beschermingsmaatregelen moet gaan nemen? Of dat de status nationaal park kan worden aangevoerd als argument om nieuwe ontwikkelingen tegen te gaan of af te remmen.

“Wat betekent dat voor onze bestaande en toekomstige bedrijvigheid, voor onze agrariërs en vissers, voor wonen, werken en recreëren op ons eiland? Hoe denkt de gemeente de regie te houden over het gebied?”, vraagt VVD raadslid Ellen Nijssen zich af. “De stikstofproblematiek en de klimaatzaak hebben laten zien hoe dit soort dossiers uit de hand kunnen lopen en politiek en bestuur na slepende juridische procedures het nakijken hebben.”

Beheerautoriteit
Ook het bestuur van het nationaal park roept vragen op bij Nijssen. “Voor het bestuur en het beheer van NL Delta zal een nieuwe vereniging opgericht worden, waarin in ieder geval de betrokken overheden vertegenwoordigd zullen zijn. Er is een kans dat in een later stadium een ‘beheerautoriteit’ ingesteld gaat worden voor NL Delta. Over de rol en bevoegdheden van deze beheerautoriteit is nog niets bekend. Wat wordt het democratisch gehalte van de nieuwe organisatie en van de beheerautoriteit? Hoe gaan zij zich verhouden tot het gemeentebestuur? Hoe werkt NL Delta door in de nog op te stellen omgevingsvisie voor ons eiland?”

Van bovenaf opgelegd
De VVD Goeree-Overflakkee is ook ontevreden over het proces rond de statusaanvraag voor NL Delta. Dat heeft zich niet alleen buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad voltrokken, maar ook ondernemers, landbouwers, vissers en inwoners zijn niet betrokken. “Het van bovenaf opleggen van dit soort zaken zonder overleg met inwoners en ondernemers is niet meer van deze tijd”, meent Ellen Nijssen. Een door wethouder Markwat beloofd webinar over het onderwerp voor ondernemers en inwoners vindt zij mosterd na de maaltijd: “De pap is al gestort, zoveel is wel duidelijk. Daarom zullen wij in de komende raadsvergadering het college scherp bevragen op dit onderwerp.”

Inmiddels heeft de VVD Goeree-Overflakkee haar zorgen en vragen ook neergelegd bij een aantal leden van de provinciale staten van Zuid-Holland