Goeree-Overflakkee - Het dagelijks bestuur van het Regionaal Veiligheidsoverleg heeft de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) in 2014 de opdracht gegeven om een regionale monitor te ontwikkelen. Inmiddels is er de negende uitgave. De VAR is het samenwerkingsverband van en voor Goeree-Overflakkee (totaal 25 gemeenten), het Openbaar Ministerie en de politie binnen de eenheid Rotterdam op het gebied van integraal veiligheidsbeleid. Het totaal aantal misdrijven in Goeree-Overflakkee is nagenoeg gelijk gebleven met 2017 (-3%). Gemiddeld genomen daalde het aantal misdrijven in de eenheid Rotterdam met 9 procent ten opzichte van 2017. Tussen 2016 en 2017 was er sprake van een daling in het aantal misdrijven met 17 procent. Lees hieronder verder.

Doel

Een belangrijke functie van VAR is het vervullen van de kennisen leerfunctie voor de regio, waaronder het verzorgen van regionale rapportage. Een belangrijk doel van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam is het monitoren van de thema’s uit het vastgestelde Regionale Beleidsplan (2015-2018) en van veel voorkomende criminaliteit, zodat eventueel bijsturing kan plaatsvinden. De monitor is niet bedoeld om een compleet beeld te geven van alle misdrijven. Er is een selectie gemaakt van thema’s. De monitor verschijnt twee keer per jaar.

In de rapportage zijn de objectieve cijfers over de veiligheidssituatie in de politie eenheid Rotterdam op een rij gezet. De rapportage heeft betrekking op 2016, 2017 en 2018. De meetperiode is steeds januari tot en met december. De cijfers zijn afkomstig uit de politieregistratie (misdrijven en incidenten), relatiebeheer Burgernet, Stichting Halt (verwijzingen), de Veiligheidshuizen (persoonsgerichte aanpak en ZSM) en het RIEC (ondermijning).

Cijfers Goeree-Overflakkee

Misdrijven

Het totaal aantal misdrijven in Goeree-Overflakkee is nagenoeg gelijk gebleven met 2017 (-3%). Gemiddeld genomen daalde het aantal misdrijven in de eenheid Rotterdam met 9 procent ten opzichte van 2017. Tussen 2016 en 2017 was er sprake van een daling in het aantal misdrijven in Goeree-Overflakkee, met 17 procent.

• High Impact Crime (HIC): De ontwikkelingen in High Impact Crime en geweldsmisdrijven zijn in Goeree-Overflakkee van beperkte omvang (verschillen kleiner dan 20). De misdrijven woninginbraak (+11) en bedreiging (+4) zijn licht gestegen. Het aantal misdrijven openlijk geweld tegen personen is gedaald (-4). In Goeree-Overflakkee zijn in 2018 geen straatroven en overvallen gepleegd.

• Vermogenscriminaliteit: Het aantal vernielingen c.q. zaakbeschadigingen is afgenomen met 31 misdrijven (-17%). Ook het aantal diefstallen uit en vanaf motorvoertuigen is gedaald (-24%). Bij de andere vormen van vermogenscriminaliteit gaat het steeds om ontwikkelingen van beperkte omvang (verschillen kleiner dan 20), die niet altijd in lijn zijn met de algemene dalende trend in vermogenscriminaliteit in de eenheid Rotterdam.

• Overige thema’s: Het aantal misdrijven drugshandel is in 2018 hoger dan in 2017 in Goeree-Overflakkee (+14) en er was minder huiselijk geweld. Het gaat hierbij echter, wederom, om beperkte aantallen (verschillen kleiner dan 20). Deze ontwikkelingen passen binnen de regionale trends.

ZIE FOTO 1.

Incidenten

In 2018 is het aantal incidenten in Goeree-Overflakkee nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Gemiddeld is het aantal incidenten in de eenheid Rotterdam in 2018 nagenoeg gelijk gebleven met 2017.

• Overlast: In Goeree-Overflakkee zijn het aantal incidenten drugs- en drankoverlast (+49%) en het aantal incidenten burengerucht (+31%) toegenomen. Het aantal incidenten door jeugdoverlast is in Goeree-Overflakkee afgenomen (-21%), net als in de eenheid.

• Overige thema’s: Er waren in Goeree-Overflakkee in 2017 twee incidenten geweld tegen politie ambtenaren (GTPA) en drie incidenten veilige publieke taak (VPT). GTPA kwam in 2016 en 2017 niet voor in Goeree-Overflakkee.

ZIE FOTO 2.

Jeugdproblematiek

Het totaal aantal verwijzingen naar Stichting HALT is in de gemeente Goeree-Overflakkee in 2018 voor het tweede jaar op rij toegenomen. Er waren naar verhouding minder verwijzingen voor baldadigheid (-12) dan een jaar eerder. Er waren meer verwijzingen voor schoolverzuim (+6) en overige delicten (+5) dan in 2017.

ZIE FOTO 3.

Persoonsgerichte aanpak

In 2018 zijn 6 personen uit Goeree-Overflakkee in aanpak bij het Veiligheidshuis, dit is 5 minder dan in 2017. Daarnaast staat er 1 persoon op de HIT-lijst. Er waren in 2018 minder casusoverleggen over jeugd (-1), verwarde personen (-3) en huiselijk geweld (-2) dan in 2017. De nieuwe instroom (2) is gelijk gebleven ten opzichte van 2017.

ZIE FOTO 4.

Er zijn in 2018 in totaal 50 verschillende verdachten uit Goeree-Overflakkee besproken op de ZSM, dit is 10 meer dan in 2017. Bij het thema veelplegers (+6) is het aantal verdachten toegenomen. In totaal waren de 50 verdachten verantwoordelijk voor 54 unieke meldingen op de ZSM, drie meer dan in 2017.

ZIE FOTO 5.

Burgernet

In de gemeente Goeree-Overflakkee waren op 31 december 2018 in totaal 3.259 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, een toename van 7 procent ten opzichte van 31 december 2017. De dekking van Burgernet zit in Goeree-Overflakkee nog onder het streefcijfer van 10 procent, maar de gemeente zit ruim boven het minimum van 5 procent.

ZIE FOTO 6.

Bekijk HIER de gehele uitgave 'Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam', door VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR).