Regio - Eerder werd in dit bericht gevraagd om mee te denken en met duurzame ideeën te komen met betrekking tot de N59. Een duurzame N59 is één van de doelen waar verschillende overheden samen aan werken. Om dit te bereiken is het projectteam van de N59 in het leven geroepen: Eric Caspers (gemeente Schouwen-Duiveland), Jeroen Korving (Rijkswaterstaat), Marianne van Aacken (provincie Zuid-Holland), Steven Hoven (Rijkswaterstaat), Diana Binda (provincie Zuid-Holland, Hans Dijkstra (provincie Zuid-Holland) en Henk van Oostenbrugge (gemeente Goeree-Overflakkee). Martin Huysse (provincie Zeeland) ontbreekt op de foto. Lees hieronder meer.

Groot team voor onderzoek

Het onderzoek naar en de voorbereiding van maatregelen die de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van de N59 moeten verbeteren, gebeurt door een groot team. De coördinatie ligt bij de projectgroep waarin alle samenwerkende partijen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er werkgroepen Fysieke Maatregelen, Duurzaamheid en Smart Mobility. Projectgroep en werkgroepen bereiden (onderzoek naar) maatregelen voor. Beslissingen leggen zij vervolgens voor aan de stuurgroep die bestaat uit de bestuurders van de samenwerkende partijen.

Maatregelen

Sommige maatregelen kunnen snel uitgevoerd worden, andere maatregelen vragen om nader onderzoek. Daarom stelt de stuurgroep het maatregelenpakket in fasen vast. Over de maatregelen waarover al een beslissing is genomen leest u meer op n59vandetoekomst.nl. Achter de schermen wordt de komende periode gewerkt aan:

  • Onderzoek naar de mogelijkheid om een rijbaanscheiding aan te brengen tussen de twee rijstroken van de N59 op het traject Hellegatsplein - Schaapsweg. We onderzoeken onder meer de staat van de verharding, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van kabels en leidingen.
  • De voorbereidingen voor het ombouwen van de verkeerslichten op drie kruisingen (N215/Tonisseweg, De Tille, Schaapsweg) tot zogenaamde i-VRI's oftewel slimme verkeerslichten.
  • Onderzoek naar een aparte strook op de Schaapsweg voor links afslaand verkeer richting Hellegatsplein waardoor de cyclustijd van de verkeerslichten 15 seconden korter kan worden.
  • Onderzoek naar de haalbaarheid van gedragscampagnes op het gebied van verkeersveiligheid, recreatieverkeer en woon-werkverkeer. Het doel van deze campagnes is het verminderen van verkeer in de drukke periodes en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door toeristen te verleiden op andere tijdstippen te reizen. Of om weggebruikers met nieuwere auto's aan te sporen de zogenaamde rijtaakondersteunende diensten van hun auto te gebruiken. In een later stadium doen we ook onderzoek naar maatregelen voor de logistieke sector.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid van een pilotproject waarbij we op enkele wegvakken proeven doen met het opwekken van energie uit het wegdek.

Bron n59vandetoekomst.nl, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en provincie Zeeland.